BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot dzia?alno?ci
  Organizacja Spó?ki
  Organy Spó?ki
  Struktura w?asno?ciowa
  Maj?tek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciep?a
  Regulamin ?wiadczenia Us?ug
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygni?cia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spó?ce
  ∴ Pa?stwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Stra? po?arna
  Spó?ka
  ∴ Organy spó?ki
  ∴ Status spó?ki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarz?du
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     193157         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     32183         
      ∴  Przedmiot dzia?alno?ci
              ·  Przedmiot dzia?alno?ci     32439         
      ∴  Organizacja Spó?ki
              ·  Organizacja spó?ki     35918         
      ∴  Organy Spó?ki
              ·  Organy spó?ki     23186         
              ·  Organy spó?ki     9070         
      ∴  Struktura w?asno?ciowa
              ·  Struktura w?asno?ciowa     29127         
      ∴  Maj?tek
              ·  Kapita? zak?adowy     104511         
              ·  Maj?tek     27771         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     27448         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarz?du     28149         
      ∴  Taryfy dla ciep?a
              ·  Taryfy dla ciep?a     28086         
      ∴  Regulamin ?wiadczenia Us?ug
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mr?gowa     132931         
      ∴  Przetargi
              ·  Mr?gowo: dostawa w?gla kamiennego     3111         
              ·  Og?oszenie o przetargu na dostawy mia?u w?glowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2970         
              ·  Przetarg na budow? sieci z rur preizolowanych     3084         
              ·  Dostawa materia?ów p?dnych i smarnych na 2005r.     3459         
              ·  Dostawa w?gla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     3039         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2926         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2749         
              ·  Przetarg na dostaw? w?gla kamiennego na 2006/2007r     2699         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budow? sieci cieplnych     2648         
              ·  Dostawa w?gla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2661         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2588         
              ·  Dostawy w?gla kamiennego - niesort     2466         
              ·  SIWZ - dostawa w?gla kamiennego - niesort     2559         
              ·  Og?oszenie o wyborze oferty na dostaw? w?gla niesort na sezon 2007/2008     2549         
              ·  Przetarg na wykonanie przy??cza z rur preizolowanych     2540         
              ·  Dostawy w?gla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2440         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy w?gla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     415         
              ·  Dostawa w?gla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2620         
              ·  SIWZ - dostawa w?gla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     416         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     433         
              ·  Og?oszenie o wyniku przetargu na dostawy w?gla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2509         
              ·  Dostawy w?gla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2527         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i mia?u     2904         
              ·  Przetarg na budow? sieci cieplnych z rur preizolowanych     2593         
              ·  Og?oszenie o wyniku przetargu na dostawy w?gla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2496         
              ·  Budowa przy??cza z rur preizolowanych     2513         
              ·  Wykonanie i monta? odgazowywacza pró?niowego     2542         
              ·  Projekt na podniesienie rz?dnej sk?adowania odpadów na sk?adowisku     3308         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2579         
              ·  Dostawy w?gla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     3104         
              ·  Dostawy w?gla kamiennego sortymentu mia? na sezon grzewczy 2010/2011     2533         
              ·  Og?oszenie o wyniku przetargu na dostawy w?gla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2422         
              ·  Budowa przy??czy i w?z?ów cieplnych w Mr?gowie     2567         
              ·  Dostawa w?gla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2851         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2627         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przy??czy w Mr?gowie     2683         
              ·  Og?oszenie o roztrzygni?ciu przetargu na dostawy niesortu     2403         
              ·  Sprzeda? samochodu wywrotki do 3,5 tony     2444         
              ·  Budowa sieci i w?z?ów w Mr?gowie     2576         
              ·  Dostawa w?gla kamiennego niesort i mia?     3463         
              ·  Sprzeda? samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2688         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2583         
              ·  Przetarg na sprzeda? ?u?la     2489         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spó?ki za rok obrotowy 2011     2538         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2599         
              ·  Dodatkowe informacje dotycz?ce zakupu samochodu dostawczego     2498         
              ·  Dostawa w?gla kamiennego sortymentu niesort i mia? na sezon grzewczy 2012/2013     3370         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy w?gla     2525         
              ·  Sprzeda? samochodu ci?zarowego do 3,5Mg     2516         
              ·  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy w?gla w sezonie grzewczym 2012/2013     2452         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospó?ki     2356         
              ·  Budowa przy??czy i w?z?a w Mr?gowie etap I     2375         
              ·  Budowa 4 przy??czy i dostawa w?z?ów cieplnych w Mr?gowie     2765         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2390         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzeda? wózka jezdniowego podno?nikowego typu WW-1207     2469         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kot?ów typu WR 5 i 10 oraz monta? podgrzewacza wody w Mr?gowie     2947         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizacj? odpylania     2264         
              ·  Dostawy w?gla w sezonie grzewczym 2013/2014     3089         
              ·  Og?oszenie o wyborze oferty na dostawy w?gla     2252         
              ·  Przetarg na sprzeda? belownicy typu PR24BMa     2209         
              ·  Budowa przy??czy i dostawa w?z?ów cieplnych w Mr?gowie     2464         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     2176         
              ·  Przetarg na dostaw? w?gla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2693         
              ·  Budowa sieci i przy??czy z rur preizolowanych oraz dostawa w?z?ó co     2276         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy w?gla w sezonie 2014/2015     2101         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny ?ród?a i sieci cieplnej w Mragowie     2387         
              ·  Przetarg na sprzeda? kompaktora - ?adowarki     1988         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     2023         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     2000         
              ·  Przetaeg na sprzeda? kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     2037         
              ·  Przetarg na rozbiórk? wiat stalowych i budynku socjalnego     2251         
              ·  Sprzeda? sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     2203         
              ·  Przetarg na dostaw? w?gla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2445         
              ·  Rekultywacja sk?adowiska w miejscowo?ci Polska Wie?     2424         
              ·  Przetarg na budow? sieci, przy??czy i w?z?ów cieplnych, w Mr?gowie.     2271         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, spr??arki     1933         
              ·  Przetarg na sprzeda? spycharki DT 75 i spr??arki     2153         
              ·  Przetarg na budow? przy??czy i w?z?ów w Mr?gowie     2299         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie ?u?la paleniskowego     2092         
              ·  Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywacj? sk?adowiska Polska Wies     1949         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1902         
              ·  Sprzeda? sortowni do odpadów SR 1 x 2     1858         
              ·  Przetarg na dostawy w?gla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2458         
              ·  Zakup ?adowarki ko?owej     2490         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy w?gla     1833         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie ?u?la paleniskowego     1725         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1741         
              ·  Przetarg na dostawy w?gla niesort w I kwartale 2017r.     1775         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1536         
              ·  Przetarg na budow? sieci, przy??czy i w?z?a cieplnego, w Mr?gowie w 2017r.     1649         
              ·  Dostawy w?gla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mr?gowo     1776         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1329         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysoko?ci 80m w wie?y kratowej w Mr?gowie.     1473         
              ·  ZMIANA TERMINU SK?ADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     1017         
              ·  Przetarg na budow? przy??czy i w?z?ów cieplnych w Mr?gowie     1090         
              ·  Odpowied? na zadane pytanie, dotycz?ce przetargu na Modernizacj? instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kot?owni rejonowej w Mr?gowie     934         
              ·  Zmiana tre?ci zapisu w za??czniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizacj? instalacji uzdatniania wody sieciowej     957         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     1075         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spó?ki za rok obrotowy 2017 i 2018     851         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przy??czy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     791         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kot?owni rejonowej w Mr?gowie     1471         
              ·  „Pe?nienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     698         
              ·  Dostawy w?gla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1398         
              ·  Budowa sieci, przy??czy i w?z?ów w Mr?gowie w 2018r     1123         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kot?owni     1017         
              ·  Przesuni?cie terminu sk?adania ofert na budow? sieci i w?z?ów w Mr?gowie     1010         
              ·  Budowa sieci, przy??czy i w?z?ów cieplnych w Mr?gowie     1046         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym z?o?eniem wniosku o dofinansowanie z POIi? na instalacj? OZE     1200         
              ·  Wniosek Zamawiaj?cego w sprawie przed?u?enia terminu zwi?zania ofert?     804         
              ·  Przetarg na dostawy w?gla kamiennego (mia?) w sezonie 2019/2020     1301         
              ·  Przetarg na dostawy w?gla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     939         
              ·  Przetarg na budow? sieci i przy??czy cieplnych w Mr?gowie     905         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spó?ki za rok obrotowy 2019 i 2020     641         
              ·  Wykonanie kompleksowej us?ugi – pe?nienie funkcji Inwestora Zast?pczego dla przedsi?wzi?cia: \"Modernizacja kot?owni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie – budowa kot?owni bazuj?cej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     614         
              ·  Przetarg na dostawy w?gla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     682         
              ·  Przetarg na dostawy wegla kamiennego (mia?) w sezonie 2020/2021     391         
              ·  Przetarg nieograniczony na budow? sieci i przy??czy cieplnych w Mr?gowie.     325         
              ·  Przetarg na dostawy pelletu drzewnego     98         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotycz?ce przetargu - Rekultywacja sk?adowiska w Miejscowo?ci Polska Wie?     15807         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotycz?ce przetargu na zakup ?adowarki     28347         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kot?owni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mr?gowie     1264         
                 ·  Pytanie II dotycz?ce przetargu na Modernizacj? instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mr?gowie     1162         
                 ·  Odpowied? na zadane pytanie, dotycz?ce przetargu na Modernizacj? instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kot?owni rejonowej w Mr?gowie     1163         
                 ·  Odpowied? na zadane pytanie, dotycz?ce przetargu na Modernizacj? instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kot?owni rejonowej w Mr?gowie     1131         
                 ·  Zmiana tre?ci zapisu w za??czniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizacj? instalacji uzdatniania wody sieciowej     1077         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy w?gla 2018/2019     626         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budow? przy?aczy i w?z?ów w Mr?gowoie     617         
                 ·  Pytanie 1 dotycz?ce przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIi?     563         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIi?     587         
                 ·  Pytanie 1 dotycz?ce przetargu na dostawy w?gla kamiennego asortymentu mia?. Og?oszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     345         
                 ·  Pytanie 1 dotycz?ce przetargu na dostaw? w?gla kamiennego asortymentu mia?     338         
                 ·  Pytanie 1 dotycz?ce przetargu na dostaw? w?gla kamiennego asortymentu mia?     513         
                 ·  Pytanie 1 dotycz?ce przetargu na dostaw? w?gla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     343         
                 ·  Pytania dotycz?ce przetargu na Wykonanie kompleksowej us?ugi - pe?nienie funkcji inwestora zast?pczego dla planowanego przedsi?wzi?cia: \"Modernizacja kot?owni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie – budowa kot?owni bazuj?cej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     281         
                 ·  Pytanie 1 dotycz?ce przetargu na dostawy w?gla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     271         
                 ·  Odpowiedzi na zadane pytania dotycz?ce przetargu na budow? sieci i przy??czy w Mr?gowie     17         
                 ·  Cz??? II odpowiedzi na zadane pytania dotycz?ce przetargu na budow? sieci i przy??czy w Mr?gowie     8         
                 ·  Cz??? III odpowiedzi na zadane pytania dotycz?ce przetargu na budow? sieci i przy??czy w Mr?gowie     9         
         ∴  Rozstrzygni?cia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy w?gla w sezonie 2015/2016     2053         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr post?powania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja sk?adowiska w miejscowo?ci Polska Wie?     23771         
                 ·  Roztrzygni?cie przetargu na dostawy w?gla niesort w I kw. 2017r.     6312         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budow? sieci i przy??czy ul. Plutonowa     1224         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy w?gla w sezonie 2017/2018     1182         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy w?gla w sezonie 2017/2018     1458         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     792         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy w?gla 2018/2019     664         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy w?gla 2018/2019     768         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budow? sieci, przy??czy i w?z?ów     657         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne z?o?enie wniosku na instalacj? OZE     715         
                 ·  Uniewa?nienie przetargu na \"budow? sieci i przy?aczy\"     588         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym z?o?eniem wniosku o dofinansowanie na instalacj? OZE     738         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotycz?cej instalacji OZE     727         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy w?gla, asortyment mia? 2019/2020     508         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostaw? w?gla kamiennego, asortyment mia? 2019/2020     531         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostaw? w?gla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     398         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostaw? w?gla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     410         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budow? sieci i przy??czy cieplnych w Mr?gowie.     406         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej us?ugi - pe?nienie funkcji inwestora zast?pczego dla planowanego przedsi?wzi?cia: \"Modernizacja kot?owni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie – budowa kot?owni bazuj?cej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     293         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej us?ugi - pe?nienie funkcji inwestora zast?pczego dla planowanego przedsi?wzi?cia:\"Modernizacja kot?owni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie – budowa kot?owni bazuj?cej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     315         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostaw? w?gla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego 2020/2021     269         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostaw? w?gla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego w sezonie 2020/2021     104         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostaw? w?gla kamiennego typ 32 sortymentu mia? MIIA, w sezonie grzewczym 2020/2021     62         
                 ·  Informacja o uniewa?nieniu post?powania w zakresie dostaw pelletu drzewnego     32         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostaw? w?gla kamiennego sortymentu mia? M II A wg PN-82/G-97001     19         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na budow? sieci i przy??czy cieplnych w Mr?gowie     10         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     14215         
              ·  Informacja za 2016r.     18414         
              ·  Informacja za 2017r     1810         
              ·  Informacja za 2018r     497         
      ∴  Kontrole w Spó?ce
              ·  Kontrole w spó?ce     27499         
         ∴  Pa?stwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Stra? po?arna
      ∴  Spó?ka
              ·  Dane spó?ki     157994         
         ∴  Organy spó?ki
                 ·  Organy spó?ki     139618         
         ∴  Status spó?ki
                 ·  Status prawny spó?ki     144655         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarz?du
                 ·  Og?oszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarz?du MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie     636         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarz?du MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie     479         
                 ·  Za??czniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarz?du MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie     519         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarz?du Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mr?gowie     587         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarz?du Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mr?gowie     544         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     151543         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycz?ca ochrony danych osobowych     9024         
         ∴  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                 ·  Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych     5079         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1740103         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1740103 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^