BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     185573         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     26753         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     27126         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     30621         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22982         
              ·  Organy spółki     3664         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     23869         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104313         
              ·  Majątek     22473         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     22147         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     22796         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     22722         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     127693         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2866         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2720         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2844         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3203         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2767         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2667         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2478         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2454         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2392         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2405         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2350         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2230         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2305         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2292         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2291         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2207         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     166         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2383         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     156         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     186         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2272         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2284         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2616         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2351         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2246         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2257         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2279         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     3036         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2328         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2815         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2288         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2212         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2330         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2570         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2371         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2418         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2155         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2195         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2328         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3208         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2445         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2333         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2210         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2294         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2331         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2261         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     3072         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2303         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2284         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2161         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2138         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2151         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2501         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2126         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2242         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2683         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     2011         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2566         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     2007         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1955         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2226         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1930         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2425         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     2023         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1881         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2144         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1740         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1770         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1763         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1778         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1982         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1925         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2195         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2172         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     2027         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1697         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1912         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     2028         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1831         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1693         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1621         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1609         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2167         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2182         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1582         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1497         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1499         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1498         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1283         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1429         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1504         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1087         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1197         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     790         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     837         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     709         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     705         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     817         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     587         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     544         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     520         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     437         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1125         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     838         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     795         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     763         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     765         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     928         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     577         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     1042         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     653         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     669         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020     391         
              ·  Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     278         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15579         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     28072         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     1009         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     927         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     912         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     891         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     853         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     383         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     361         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     330         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     331         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     83         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     82         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     263         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     103         
                 ·  Pytania dotyczące przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     21         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1762         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23474         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     6055         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     963         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     924         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1195         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     525         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     398         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     506         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     366         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     374         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     346         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     365         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     446         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     238         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     231         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     124         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     125         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     113         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     16         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia:\"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     29         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13998         
              ·  Informacja za 2016r.     18239         
              ·  Informacja za 2017r     1599         
              ·  Informacja za 2018r     307         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     22255         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     152674         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     134423         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     139390         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     436         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     278         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     297         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     399         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     356         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     146262         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     3640         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1598011         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1598011 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^