BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     160325         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     21125         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     21053         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     20931         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     20411         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     18615         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     103933         
              ·  Majątek     17354         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     17128         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     17606         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     17456         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     122151         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2365         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2245         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2373         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2687         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2257         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2222         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2027         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2028         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     1916         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     1933         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     1904         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1813         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1810         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1804         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     1841         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1774         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     1905         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1833         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     1848         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2012         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     1868         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1773         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1799         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     1845         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2038         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     1915         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2263         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1830         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1759         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1872         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2004         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     1929         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     1973         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1701         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1717         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     1916         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2606         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     1839         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     1872         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1748         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1824         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     1854         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1812         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2467         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1757         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1807         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1724         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1692         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1726         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2025         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1672         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1747         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2049         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1574         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     1997         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1581         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1467         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1660         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1482         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     1885         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1582         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1408         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1606         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1281         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1280         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1336         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1299         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1440         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1299         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1635         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1586         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1461         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1240         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1308         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1441         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1343         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1196         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1161         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1065         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1517         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1637         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1116         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1047         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1043         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1009         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     844         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     969         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     989         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     623         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     443         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     400         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     414         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     313         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     322         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     365         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     191         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     119         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     61         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15047         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27494         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     489         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     442         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     447         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     401         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     398         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1273         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     22962         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5498         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     414         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     412         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     394         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13587         
              ·  Informacja za 2016r.     17606         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     17175         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     143945         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     127794         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     133371         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     140128         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1400807         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1400807 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^