BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     154496         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     17221         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     17166         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     16958         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     16483         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     14676         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     103684         
              ·  Majątek     13278         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     12902         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     13229         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     13127         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     117232         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2044         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     1928         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2053         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2335         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     1937         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     1865         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     1685         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     1712         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     1602         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     1622         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     1551         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1477         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1485         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1491         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     1494         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1451         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     1575         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1516         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     1530         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     1700         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     1557         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1452         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1484         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     1544         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     1614         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     1594         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     1895         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1514         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1419         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1560         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     1672         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     1612         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     1639         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1402         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1353         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     1591         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2280         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     1487         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     1532         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1435         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1515         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     1529         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1479         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2144         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1439         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1500         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1413         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1337         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1410         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1667         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1356         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1382         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     1710         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1223         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     1658         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1225         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1130         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1313         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1175         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     1567         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1210         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1070         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1236         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     959         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     968         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1022         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     979         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1110         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     984         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1307         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1276         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1097         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     906         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     971         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1067         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     985         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     852         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     861         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     740         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1194         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1292         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     729         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     714         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     725         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     665         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     525         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     680         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     684         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     350         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     185         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     131         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     140         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     58         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     55         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     56         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     14501         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     26948         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     125         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     85         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     67         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     38         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     38         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1086         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     22756         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5324         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     273         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     272         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     225         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13354         
              ·  Informacja za 2016r.     13269         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     12958         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     138696         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     122726         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     128368         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     135037         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1286169         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1286169 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^