BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     186805         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     26966         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     27318         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     30787         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22994         
              ·  Organy spółki     3864         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     24046         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104324         
              ·  Majątek     22626         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     22311         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     22964         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     22882         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     127848         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2884         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2730         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2861         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3225         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2785         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2680         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2493         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2468         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2405         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2420         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2360         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2245         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2318         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2305         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2310         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2220         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     181         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2402         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     171         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     197         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2279         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2297         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2640         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2367         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2258         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2274         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2293         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     3062         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2343         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2831         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2302         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2226         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2345         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2586         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2384         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2431         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2169         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2211         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2343         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3226         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2462         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2348         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2222         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2306         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2346         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2273         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     3102         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2320         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2299         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2176         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2149         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2165         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2515         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2137         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2255         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2697         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     2023         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2583         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     2020         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1974         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2238         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1941         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2442         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     2041         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1896         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2158         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1756         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1791         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1773         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1795         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     2001         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1944         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2213         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2190         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     2048         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1711         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1927         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     2050         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1851         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1710         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1633         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1620         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2195         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2197         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1598         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1513         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1513         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1516         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1298         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1442         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1521         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1105         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1217         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     806         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     853         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     724         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     719         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     831         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     599         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     563         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     783         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     457         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1145         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     851         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     811         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     784         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     784         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     948         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     592         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     1065         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     691         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     687         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020     406         
              ·  Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     345         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     159         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15591         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     28086         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     1021         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     938         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     928         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     900         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     862         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     397         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     376         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     345         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     341         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     98         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     93         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     277         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     117         
                 ·  Pytania dotyczące przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     46         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     12         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1787         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23505         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     6087         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     987         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     950         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1221         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     557         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     420         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     532         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     390         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     492         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     369         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     479         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     481         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     259         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     263         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     153         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     159         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     136         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     43         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia:\"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     67         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego 2020/2021     9         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     14007         
              ·  Informacja za 2016r.     18256         
              ·  Informacja za 2017r     1611         
              ·  Informacja za 2018r     318         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     22423         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     152850         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     134583         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     139543         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     448         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     293         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     309         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     418         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     374         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     146446         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     3805         
         ∴  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                 ·  Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych     41         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1605502         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1605502 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^