BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     166333         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     23762         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     24093         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     24681         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22732         
              ·  Organy spółki     537         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     20993         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104054         
              ·  Majątek     19504         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     19245         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     19907         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     19882         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     124736         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2592         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2469         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2594         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2943         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2513         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2428         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2237         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2212         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2147         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2158         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2111         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1987         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2035         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2036         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2046         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1979         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2132         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2022         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2043         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2326         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2065         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2001         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2003         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2044         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2598         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2099         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2515         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2036         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1959         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2073         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2291         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2125         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2174         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1909         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1935         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2097         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2915         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2058         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2074         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1964         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2038         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2051         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2019         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2793         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1982         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1991         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1917         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1895         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1913         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2244         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1879         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1981         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2403         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1769         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2285         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1764         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1697         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1960         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1684         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2150         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1783         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1623         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1862         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1494         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1515         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1517         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1526         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1710         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1614         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1908         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1811         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1740         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1446         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1656         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1737         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1575         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1408         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1366         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1329         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1886         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1896         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1315         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1255         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1243         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1240         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1037         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1186         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1247         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     823         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     881         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     551         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     573         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     450         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     472         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     544         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     339         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     257         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     261         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     172         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     846         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     587         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     541         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     518         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     488         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     636         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     320         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020              
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15328         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27827         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     710         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     673         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     658         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     633         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     611         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     116         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     114         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     88         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     80         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1482         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23176         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5750         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     651         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     631         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     788         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     221         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     125         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     187         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     86         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     102         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     52         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     72         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     78         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13750         
              ·  Informacja za 2016r.     17999         
              ·  Informacja za 2017r     1352         
              ·  Informacja za 2018r     48         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     19442         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     149063         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     131452         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     136460         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     192         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     45         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     60         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     144         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     104         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     143272         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     872         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1485191         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1485191 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^