BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     191708         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     31377         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     31642         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     35125         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     23157         
              ·  Organy spółki     8236         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     28313         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104477         
              ·  Majątek     26940         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     26667         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     27366         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     27274         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     132132         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     3054         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2916         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     3025         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3401         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2984         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2870         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2690         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2644         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2596         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2611         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2544         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2419         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2491         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2493         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2475         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2381         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     362         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2568         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     360         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     375         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2454         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2463         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2834         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2535         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2435         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2454         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2484         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     3248         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2524         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     3033         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2470         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2374         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2511         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2774         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2566         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2614         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2341         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2377         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2515         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3405         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2637         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2529         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2415         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2479         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2551         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2447         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     3285         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2474         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2464         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2391         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2309         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2327         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2691         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2334         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2426         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2871         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     2203         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     3007         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     2198         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     2147         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2411         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     2113         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2627         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     2215         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     2057         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2330         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1933         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1967         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1922         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1969         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     2174         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     2131         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2382         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2366         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     2221         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1875         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     2106         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     2229         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     2056         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1905         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1836         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1806         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2378         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2409         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1782         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1673         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1688         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1719         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1485         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1605         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1698         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1263         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1404         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     967         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1036         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     887         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     902         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     1011         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     788         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     731         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     1099         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     642         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1319         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     1037         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     962         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     952         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     963         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     1130         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     758         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     1243         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     887         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     842         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020     583         
              ·  Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     551         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     500         
              ·  Przetarg na dostawy wegla kamiennego (miał) w sezonie 2020/2021     201         
              ·  Przetarg nieograniczony na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     123         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15759         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     28284         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     1203         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     1113         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     1102         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     1088         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     1028         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     573         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     560         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     514         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     532         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     284         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     291         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     464         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     301         
                 ·  Pytania dotyczące przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     223         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     199         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1989         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23703         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     6257         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     1180         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1135         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1405         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     735         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     601         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     717         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     597         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     659         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     528         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     664         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     670         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     450         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     467         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     333         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     339         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     329         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     243         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia:\"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     255         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego 2020/2021     212         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego w sezonie 2020/2021     59         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego typ 32 sortymentu miał MIIA, w sezonie grzewczym 2020/2021     30         
                 ·  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw pelletu drzewnego     6         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     14177         
              ·  Informacja za 2016r.     18393         
              ·  Informacja za 2017r     1780         
              ·  Informacja za 2018r     470         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     26715         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     157197         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     138851         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     143866         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     613         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     448         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     488         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     553         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     515         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     150750         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     8231         
         ∴  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                 ·  Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych     4333         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1714608         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1714608 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^