BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     169702         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     24534         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     24882         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     25586         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22889         
              ·  Organy spółki     1376         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     21712         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104203         
              ·  Majątek     20257         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     19956         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     20630         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     20590         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     125482         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2767         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2615         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2738         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3083         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2649         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2568         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2373         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2352         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2295         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2297         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2256         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2130         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2178         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2184         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2183         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2115         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2281         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2164         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2185         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2477         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2201         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2136         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2146         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2180         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2819         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2234         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2656         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2177         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2097         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2224         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2440         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2263         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2311         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2054         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2080         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2231         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3059         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2320         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2216         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2102         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2191         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2220         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2163         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2932         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2122         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2128         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2052         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2038         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2051         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2387         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2025         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2128         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2547         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1911         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2436         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1900         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1831         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2105         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1823         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2295         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1922         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1767         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2009         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1639         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1662         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1667         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1665         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1856         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1781         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2052         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1975         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1883         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1586         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1800         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1887         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1713         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1585         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1512         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1467         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2036         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2043         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1458         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1388         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1388         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1382         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1174         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1328         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1391         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     971         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1067         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     693         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     718         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     597         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     608         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     692         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     480         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     404         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     404         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     323         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1000         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     729         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     681         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     658         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     641         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     795         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     466         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     423         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15483         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27975         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     867         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     825         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     812         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     789         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     762         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     273         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     269         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     236         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     234         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22              
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał              
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     163         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1634         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23337         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5908         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     810         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     793         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1020         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     384         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     278         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     350         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     239         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     254         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     208         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     228         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     236         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     120         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     115         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13894         
              ·  Informacja za 2016r.     18144         
              ·  Informacja za 2017r     1493         
              ·  Informacja za 2018r     194         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     20147         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     150067         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     132219         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     137203         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     342         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     187         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     199         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     307         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     260         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     144020         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     1580         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1523135         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1523135 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^