BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     192956         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     32178         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     32436         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     35916         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     23186         
              ·  Organy spółki     9066         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     29122         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104511         
              ·  Majątek     27768         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     27446         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     28146         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     28083         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     132929         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     3111         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2969         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     3084         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3459         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     3038         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2924         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2749         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2699         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2648         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2661         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2588         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2466         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2559         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2548         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2537         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2440         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     415         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2620         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     416         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     432         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2509         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2525         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2904         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2592         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2496         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2512         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2542         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     3307         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2579         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     3101         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2533         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2421         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2567         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2851         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2626         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2683         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2403         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2444         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2575         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3461         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2688         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2583         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2489         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2538         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2599         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2497         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     3368         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2524         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2516         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2452         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2356         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2375         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2764         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2390         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2469         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2940         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     2264         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     3085         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     2251         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     2209         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2463         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     2175         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2692         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     2276         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     2101         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2385         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1988         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     2023         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     2000         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     2036         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     2245         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     2203         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2444         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2423         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     2267         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1932         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     2152         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     2291         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     2092         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1949         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1902         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1858         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2453         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2490         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1832         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1725         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1740         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1772         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1536         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1649         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1775         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1324         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1469         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     1016         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1088         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     933         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     957         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     1074         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     851         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     790         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     1149         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     697         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1395         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     1116         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     1017         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     1010         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1043         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     1198         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     803         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     1301         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     939         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     904         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020     641         
              ·  Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     610         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     671         
              ·  Przetarg na dostawy wegla kamiennego (miał) w sezonie 2020/2021     380         
              ·  Przetarg nieograniczony na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     308         
              ·  Przetarg na dostawy pelletu drzewnego     79         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15807         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     28347         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     1264         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     1162         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     1163         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     1131         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     1077         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     626         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     617         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     563         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     587         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     345         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     338         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     513         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     343         
                 ·  Pytania dotyczące przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     281         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     271         
                 ·  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu na budowę sieci i przyłączy w Mrągowie     17         
                 ·  Część II odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu na budowę sieci i przyłączy w Mrągowie     7         
                 ·  Część III odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu na budowę sieci i przyłączy w Mrągowie     9         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     2053         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23771         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     6312         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     1224         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1182         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1458         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     792         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     664         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     768         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     656         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     715         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     588         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     738         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     727         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     508         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     531         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     398         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     410         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     406         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     293         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia:\"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     315         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego 2020/2021     269         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego w sezonie 2020/2021     104         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego typ 32 sortymentu miał MIIA, w sezonie grzewczym 2020/2021     62         
                 ·  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw pelletu drzewnego     31         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawę węgla kamiennego sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001     19         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     8         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     14215         
              ·  Informacja za 2016r.     18413         
              ·  Informacja za 2017r     1809         
              ·  Informacja za 2018r     497         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     27498         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     157993         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     139617         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     144653         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     636         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     479         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     519         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     587         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     544         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     151539         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     9022         
         ∴  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                 ·  Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych     5079         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1739357         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1739357 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^