BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     184900         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     26669         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     27044         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     30528         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22979         
              ·  Organy spółki     3586         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     23798         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104309         
              ·  Majątek     22398         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     22008         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     22725         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     22647         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     127629         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2863         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2712         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2838         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3196         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2763         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2664         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2474         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2451         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2385         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2400         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2348         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2226         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2298         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2287         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2288         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2202         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     160         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2380         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     149         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     182         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2265         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2281         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2590         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2343         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2241         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2252         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2276         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     3023         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2322         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2785         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2279         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2206         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2326         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2545         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2363         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2416         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2151         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2191         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2321         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3175         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2438         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2329         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2206         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2292         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2326         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2257         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     3046         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2298         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2271         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2156         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2132         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2147         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2496         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2123         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2238         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2660         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     2006         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2537         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     2002         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1949         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2223         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1924         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2396         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     2019         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1875         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2109         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1736         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1763         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1757         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1773         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1957         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1916         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2162         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2168         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1995         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1691         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1908         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1995         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1822         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1686         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1615         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1601         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2138         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2162         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1577         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1491         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1495         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1484         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1273         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1426         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1494         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1073         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1183         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     787         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     827         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     703         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     700         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     801         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     579         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     532         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     503         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     427         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1120         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     829         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     792         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     756         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     757         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     915         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     574         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     984         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     598         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     611         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020     336         
              ·  Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     183         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15574         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     28070         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     1005         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     921         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     909         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     887         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     850         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     379         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     357         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     326         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     326         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     80         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     79         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     259         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     99         
                 ·  Pytania dotyczące przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     12         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1745         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23454         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     6037         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     950         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     904         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1173         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     503         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     382         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     491         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     351         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     358         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     330         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     351         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     429         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     221         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     217         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     106         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     111         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     98         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     8         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia:\"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     9         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13996         
              ·  Informacja za 2016r.     18236         
              ·  Informacja za 2017r     1597         
              ·  Informacja za 2018r     304         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     22186         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     152579         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     134356         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     139318         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     431         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     272         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     294         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     394         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     351         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     146178         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     3584         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1594267         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1594267 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^