BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     163440         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     22469         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     22448         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     22493         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     21922         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     19975         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104013         
              ·  Majątek     18614         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18388         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     18941         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     18927         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     123918         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2533         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2398         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2522         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2850         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2416         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2363         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2180         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2159         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2080         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2076         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2054         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1941         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1947         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1966         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     1986         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1919         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2042         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1968         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     1989         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2214         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2006         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1932         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1949         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     1985         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2272         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2044         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2436         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1978         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1910         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2011         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2185         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2067         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2113         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1838         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1859         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2041         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2792         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     1989         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2018         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1899         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1969         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     1988         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1963         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2694         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1923         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1941         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1865         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1833         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1853         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2182         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1818         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1910         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2319         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1713         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2201         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1709         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1635         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1798         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1625         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2067         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1732         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1557         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1795         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1434         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1459         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1462         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1457         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1613         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1443         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1827         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1735         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1650         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1383         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1549         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1645         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1514         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1350         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1304         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1235         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1764         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1814         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1254         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1190         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1183         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1183         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     987         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1122         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1174         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     765         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     778         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     487         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     507         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     393         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     401         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     455         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     274         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     195         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     192         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     96         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     461         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     253         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     210         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     189         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     65         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     16         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15258         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27705         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     654         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     599         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     591         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     556         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     552         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     53         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     35         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1366         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23075         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5594         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     503         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     499         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     497         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     59         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     64         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     44         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     23         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13692         
              ·  Informacja za 2016r.     17942         
              ·  Informacja za 2017r     1052         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18583         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     146076         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     129970         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     135397         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     142282         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     124         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1448422         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1448422 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^