BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     164354         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     22672         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     22845         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     23076         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22123         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     20186         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104019         
              ·  Majątek     18717         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18535         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     19140         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     19135         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     124029         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2553         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2417         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2546         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2870         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2435         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2377         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2199         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2174         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2104         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2095         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2071         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1955         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1964         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1990         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2005         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1940         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2058         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1986         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2005         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2240         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2022         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1950         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1965         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2006         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2439         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2061         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2460         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1995         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1929         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2027         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2210         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2086         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2132         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1861         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1880         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2059         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2816         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2011         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2033         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1917         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1994         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2006         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1981         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2716         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1939         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1955         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1882         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1860         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1871         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2203         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1839         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1932         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2341         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1731         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2222         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1727         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1660         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1883         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1648         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2089         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1751         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1581         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1815         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1453         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1476         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1482         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1478         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1641         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1566         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1852         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1760         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1670         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1402         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1576         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1674         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1532         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1373         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1323         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1261         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1823         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1838         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1275         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1210         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1204         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1200         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1004         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1145         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1203         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     786         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     803         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     512         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     529         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     415         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     423         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     510         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     295         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     215         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     214         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     121         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     638         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     428         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     382         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     362         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     291         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     452         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     120         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15276         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27716         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     660         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     625         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     607         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     568         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     563         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     68         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     59         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     34         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     24         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1423         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23090         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5642         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     552         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     536         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     633         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     112         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     74         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     77         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     39         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     52         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     9         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     25         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     12         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13700         
              ·  Informacja za 2016r.     17952         
              ·  Informacja za 2017r     1165         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18750         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     147074         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     130651         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     135718         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     142523         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     199         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1458998         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1458998 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^