BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     164636         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     22851         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     23070         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     23407         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22228         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     20227         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104020         
              ·  Majątek     18757         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18568         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     19176         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     19176         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     124062         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2556         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2420         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2549         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2885         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2448         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2380         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2202         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2177         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2107         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2103         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2074         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1958         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1974         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1994         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2007         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1943         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2066         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1989         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2007         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2257         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2026         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1953         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1968         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2009         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2475         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2064         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2467         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1998         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1932         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2030         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2220         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2089         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2136         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1864         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1883         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2062         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2831         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2016         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2036         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1921         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1996         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2010         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1983         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2721         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1942         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1958         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1885         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1863         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1875         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2207         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1843         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1940         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2347         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1735         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2228         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1730         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1664         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1886         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1650         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2095         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1754         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1588         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1818         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1458         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1480         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1485         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1481         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1649         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1573         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1858         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1763         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1676         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1406         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1581         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1680         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1535         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1375         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1326         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1296         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1832         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1845         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1279         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1213         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1206         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1203         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1007         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1148         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1206         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     790         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     807         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     516         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     533         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     418         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     427         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     511         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     297         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     217         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     217         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     126         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     764         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     520         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     473         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     453         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     391         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     556         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     216         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15277         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27778         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     661         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     626         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     608         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     569         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     564         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     68         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     60         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     34         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     26         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1438         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23103         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5664         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     573         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     550         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     671         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     133         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     75         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     94         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     39         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     52         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     11         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     25         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     21         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13702         
              ·  Informacja za 2016r.     17954         
              ·  Informacja za 2017r     1203         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18786         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     147623         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     130693         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     135742         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     142560         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     201         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1462570         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1462570 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^