BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     165704         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     23185         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     23511         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     23981         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22644         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     20494         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104038         
              ·  Majątek     19002         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18757         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     19415         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     19390         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     124232         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2584         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2458         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2591         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2936         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2506         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2422         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2237         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2208         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2141         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2154         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2105         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1986         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2028         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2029         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2041         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1975         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2125         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2017         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2040         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2318         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2060         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1991         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1997         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2038         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2545         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2095         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2511         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2027         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1953         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2066         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2285         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2120         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2170         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1902         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1930         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2094         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2907         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2051         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2066         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1954         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2033         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2045         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2014         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2790         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1978         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1986         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1913         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1890         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1904         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2240         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1876         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1976         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2395         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1762         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2279         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1756         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1691         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1952         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1680         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2143         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1779         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1618         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1860         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1488         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1511         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1513         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1519         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1704         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1610         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1902         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1805         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1736         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1440         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1618         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1733         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1570         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1403         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1361         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1323         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1879         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1892         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1311         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1250         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1241         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1237         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1032         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1177         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1245         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     820         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     874         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     546         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     570         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     444         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     467         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     543         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     330         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     255         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     256         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     165         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     833         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     583         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     536         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     513         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     458         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     628         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     305         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15291         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27788         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     671         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     637         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     621         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     591         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     573         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     78         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     76         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     52         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     39         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1474         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23155         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5736         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     632         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     611         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     744         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     200         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     116         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     144         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     79         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     92         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     42         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     61         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     62         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13713         
              ·  Informacja za 2016r.     17964         
              ·  Informacja za 2017r     1316         
              ·  Informacja za 2018r     11         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18958         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     148367         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     130920         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     135965         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     166         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     26         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     33         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     23         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     142741         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     388         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1474046         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1474046 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^