BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     185976         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     26797         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     27147         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     30648         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22986         
              ·  Organy spółki     3694         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     23896         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104317         
              ·  Majątek     22498         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     22170         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     22819         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     22749         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     127717         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2872         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2723         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2848         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3210         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2771         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2671         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2482         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2458         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2395         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2410         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2354         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2234         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2308         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2296         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2295         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2211         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     169         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2386         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     160         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     189         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2275         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2287         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2620         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2355         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2249         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2261         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2282         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     3043         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2332         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2819         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2291         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2216         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2333         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2576         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2374         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2421         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2158         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2198         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2332         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3214         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2449         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2337         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2214         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2299         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2335         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2263         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     3079         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2307         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2287         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2164         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2142         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2155         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2505         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2129         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2246         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2686         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     2015         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2570         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     2011         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1959         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2231         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1934         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2429         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     2027         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1884         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2147         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1743         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1774         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1766         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1782         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1988         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1931         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2201         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2176         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     2032         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1700         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1916         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     2032         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1835         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1696         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1623         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1611         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2174         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2185         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1588         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1502         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1503         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1503         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1287         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1434         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1510         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1092         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1202         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     795         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     842         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     714         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     710         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     823         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     591         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     548         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     525         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     442         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1132         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     842         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     800         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     769         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     771         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     933         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     582         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     1045         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     658         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     674         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020     398         
              ·  Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     313         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15582         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     28076         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     1014         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     929         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     916         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     895         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     857         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     386         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     365         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     334         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     334         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     87         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     87         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     268         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     108         
                 ·  Pytania dotyczące przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     33         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1767         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23482         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     6059         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     970         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     928         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1199         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     536         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     403         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     509         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     370         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     381         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     351         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     370         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     456         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     243         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     237         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     130         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     130         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     119         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     27         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia:\"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     45         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     14002         
              ·  Informacja za 2016r.     18243         
              ·  Informacja za 2017r     1603         
              ·  Informacja za 2018r     311         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     22278         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     152701         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     134446         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     139411         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     438         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     283         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     302         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     404         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     363         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     146288         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     3664         
         ∴  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                 ·  Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych     9         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1599618         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1599618 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^