BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     170497         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     24592         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     24946         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     25729         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22891         
              ·  Organy spółki     1455         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     21733         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104205         
              ·  Majątek     20279         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     19976         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     20676         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     20615         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     125526         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2773         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2621         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2748         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3097         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2662         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2575         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2380         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2358         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2299         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2305         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2260         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2135         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2186         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2190         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2193         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2118         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2294         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     81         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2172         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2192         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2483         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2242         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2146         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2157         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2184         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2841         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2237         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2672         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2185         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2106         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2231         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2452         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2271         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2323         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2062         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2085         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2238         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3070         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2330         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2227         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2115         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2197         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2232         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2167         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2944         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2207         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2133         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2058         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2041         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2056         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2396         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2033         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2133         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2553         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1917         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2445         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1908         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1838         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2135         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1832         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2303         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1926         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1778         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2015         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1645         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1670         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1671         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1674         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1864         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1786         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2061         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2076         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1891         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1597         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1809         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1898         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1717         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1592         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1520         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1480         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2045         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2048         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1469         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1391         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1398         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1388         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1179         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1337         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1396         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     976         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1081         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     697         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     729         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     610         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     611         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     700         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     484         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     417         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     411         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     332         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1021         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     735         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     691         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     665         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     658         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     817         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     474         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     572         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     196         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     211         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15485         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27980         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     871         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     827         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     819         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     793         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     764         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     284         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     269         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     240         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     237         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     2         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     2         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     169         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     5         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1637         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23347         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5917         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     831         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     795         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1058         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     392         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     279         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     384         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     248         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     257         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     215         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     236         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     323         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     126         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     126         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     6         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     3         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     12         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13894         
              ·  Informacja za 2016r.     18144         
              ·  Informacja za 2017r     1496         
              ·  Informacja za 2018r     197         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     20174         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     150282         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     132270         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     137257         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     343         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     189         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     201         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     308         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     262         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     144065         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     1596         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1526894         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1526894 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^