BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     191665         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     31342         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     31597         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     35091         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     23156         
              ·  Organy spółki     8186         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     28268         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104476         
              ·  Majątek     26886         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     26631         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     27316         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     27240         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     132099         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     3052         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2915         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     3017         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3398         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2983         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2868         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2687         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2640         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2593         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2610         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2544         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2416         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2491         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2493         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2470         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2380         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     361         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2568         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     359         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     372         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2452         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2461         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2831         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2533         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2435         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2454         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2482         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     3247         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2524         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     3029         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2467         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2373         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2509         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2773         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2565         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2613         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2339         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2376         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2512         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3400         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2631         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2526         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2412         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2479         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2550         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2441         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     3278         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2469         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2462         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2389         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2306         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2325         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2690         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2334         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2423         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2871         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     2203         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     3007         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     2195         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     2143         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2411         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     2113         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2623         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     2210         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     2055         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2327         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1932         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1964         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1920         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1968         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     2172         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     2129         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2380         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2366         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     2221         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1872         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     2102         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     2227         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     2055         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1904         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1835         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1802         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2376         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2408         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1782         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1670         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1687         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1715         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1483         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1603         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1696         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     1260         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1402         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     965         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1035         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     884         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     902         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     1009         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     786         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     730         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     1097         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     641         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1316         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     1032         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     961         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     951         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     958         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     1126         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     757         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     1240         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     887         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     842         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020     576         
              ·  Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     549         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     492         
              ·  Przetarg na dostawy wegla kamiennego (miał) w sezonie 2020/2021     197         
              ·  Przetarg nieograniczony na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     107         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15756         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     28282         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     1199         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     1111         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     1100         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     1085         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     1027         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     571         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     558         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     514         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     529         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22     282         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     288         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     463         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     299         
                 ·  Pytania dotyczące przetargu na Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     220         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pellet drzewny w sezonie 2020/2021     199         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1986         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23702         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     6257         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     1178         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1134         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1404         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     732         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     600         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     715         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     595         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     658         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     527         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     660         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     668         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     450         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     467         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     333         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     339         
                 ·  Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie.     327         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia: \"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     241         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia:\"Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.     251         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego 2020/2021     208         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i ekogroszek oraz pelletu drzewnego w sezonie 2020/2021     57         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego typ 32 sortymentu miał MIIA, w sezonie grzewczym 2020/2021     27         
                 ·  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw pelletu drzewnego     6         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     14176         
              ·  Informacja za 2016r.     18393         
              ·  Informacja za 2017r     1779         
              ·  Informacja za 2018r     467         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     26673         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     157161         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     138813         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     143822         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     613         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     444         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     486         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     553         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     515         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     150703         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     8191         
         ∴  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                 ·  Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych     4302         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1713513         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1713513 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^