BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     161827         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     22039         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     21995         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     21799         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     21298         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     19449         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     103975         
              ·  Majątek     18265         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18011         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     18464         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     18297         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     123062         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2480         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2329         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2471         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2794         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2359         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2321         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2126         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2106         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2006         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2023         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2007         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1898         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1900         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1907         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     1930         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1875         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     1993         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1926         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     1940         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2144         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     1950         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1871         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1895         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     1940         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2148         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2007         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2387         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1930         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1859         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1963         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2137         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2022         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2073         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1797         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1816         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2001         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2731         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     1932         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     1966         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1841         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1924         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     1945         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1908         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2614         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1878         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1892         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1818         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1789         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1804         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2127         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1757         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1846         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2218         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1660         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2137         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1666         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1568         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1757         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1578         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2019         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1685         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1515         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1729         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1381         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1407         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1421         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1409         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1565         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1393         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1758         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1686         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1574         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1336         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1438         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1559         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1464         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1293         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1244         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1180         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1633         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1750         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1198         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1145         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1139         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1124         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     940         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1060         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1108         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     714         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     718         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     437         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     459         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     346         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     354         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     412         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     226         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     158         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     148         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     49         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     47         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15206         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27637         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     606         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     545         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     545         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     508         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     504         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1313         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23008         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5523         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     446         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     443         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     428         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     9         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13634         
              ·  Informacja za 2016r.     17887         
              ·  Informacja za 2017r     639         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18100         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     144838         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     128876         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     134442         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     141202         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1428211         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1428211 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^