BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     159554         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     20880         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     20810         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     20690         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     20172         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     18333         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     103908         
              ·  Majątek     17098         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     16905         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     17343         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     17195         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     121650         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2288         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2172         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2288         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2592         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2183         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2129         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     1944         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     1949         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     1838         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     1857         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     1800         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1726         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1732         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1724         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     1751         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1692         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     1825         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1761         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     1770         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     1924         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     1794         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1701         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1723         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     1770         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     1914         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     1841         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2163         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1767         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1679         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1805         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     1928         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     1854         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     1889         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1638         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1646         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     1835         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2532         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     1761         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     1789         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1676         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1754         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     1775         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1737         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2383         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1685         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1743         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1649         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1599         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1653         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1937         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1602         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1655         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     1956         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1475         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     1905         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1489         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1391         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1577         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1414         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     1796         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1487         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1322         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1513         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1216         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1205         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1270         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1224         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1362         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1223         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1567         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1513         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1378         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1165         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1221         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1324         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1262         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1112         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1096         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     999         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1436         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1541         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     996         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     948         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     968         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     920         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     762         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     888         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     917         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     565         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     384         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     341         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     351         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     257         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     264         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     295         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     134         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     14813         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27254         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     288         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     250         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     251         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     206         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     209         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1243         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     22930         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5473         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     400         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     399         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     345         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13568         
              ·  Informacja za 2016r.     17351         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     16973         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     143379         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     127209         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     132816         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     139523         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1384894         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1384894 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^