BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     164227         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     22629         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     22763         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     22948         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22093         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     20173         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104019         
              ·  Majątek     18709         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18519         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     19125         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     19123         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     124016         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2544         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2410         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2536         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2862         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2429         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2371         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2192         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2168         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2095         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2085         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2066         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1950         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1954         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1981         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     1996         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1932         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2051         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1979         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     1999         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2229         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2017         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1943         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1959         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     1999         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2349         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2055         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2451         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1990         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1924         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2021         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2199         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2078         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2126         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1853         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1873         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2053         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2806         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2002         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2027         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1910         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1984         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     1999         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1974         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2709         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1934         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1950         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1876         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1850         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1865         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2197         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1831         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1926         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2334         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1725         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2217         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1721         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1650         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1873         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1638         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2081         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1745         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1575         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1809         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1445         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1468         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1475         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1467         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1632         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1558         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1841         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1746         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1664         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1393         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1563         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1663         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1526         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1361         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1316         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1253         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1816         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1831         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1266         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1204         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1195         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1194         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1000         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1137         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1192         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     779         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     792         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     504         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     523         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     407         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     415         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     500         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     286         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     209         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     206         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     114         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     584         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     376         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     332         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     310         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     236         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     390         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     62         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15275         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27716         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     660         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     625         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     606         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     568         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     563         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     67         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     58         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     34         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     24         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1413         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23086         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5634         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     532         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     531         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     610         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     101         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     74         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     72         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     37         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     51         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     9         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     24         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     7         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13700         
              ·  Informacja za 2016r.     17952         
              ·  Informacja za 2017r     1157         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18741         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     146870         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     130644         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     135691         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     142512         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     189         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1456900         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1456900 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^