BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     167989         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     24430         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     24766         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     25429         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22884         
              ·  Organy spółki     1270         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     21630         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104198         
              ·  Majątek     20179         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     19874         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     20544         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     20511         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     125404         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2763         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2612         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2733         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3081         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2647         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2563         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2369         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2347         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2291         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2295         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2254         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2128         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2175         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2179         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2181         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2112         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2275         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2162         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2180         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2465         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2198         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2133         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2142         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2178         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2749         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2232         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2649         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2175         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2094         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2221         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2432         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2260         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2307         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2052         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2078         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2227         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3051         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2315         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2213         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2099         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2186         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2216         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2161         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2924         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2119         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2125         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2050         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2036         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2048         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2382         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2021         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2124         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2539         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1909         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2430         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1898         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1828         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2103         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1821         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2285         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1917         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1762         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1998         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1636         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1660         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1664         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1661         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1847         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1778         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2043         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1950         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1875         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1582         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1798         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1877         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1708         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1582         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1509         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1465         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2027         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2036         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1456         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1385         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1386         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1376         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1171         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1326         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1384         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     965         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1057         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     688         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     713         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     595         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     605         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     685         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     475         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     400         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     399         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     319         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     995         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     724         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     678         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     656         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     636         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     784         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     456         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     330         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15478         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27971         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     863         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     821         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     808         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     785         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     758         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     269         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     262         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     231         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     230         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22              
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał              
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     155         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1632         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23331         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5900         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     801         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     787         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     993         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     378         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     274         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     347         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     236         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     252         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     202         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     223         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     230         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     117         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     99         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13892         
              ·  Informacja za 2016r.     18141         
              ·  Informacja za 2017r     1490         
              ·  Informacja za 2018r     191         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     20077         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     149882         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     132146         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     137133         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     339         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     185         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     197         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     301         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     255         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     143951         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     1503         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1519052         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1519052 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^