BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     154813         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     17491         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     17420         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     17224         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     16750         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     14939         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     103689         
              ·  Majątek     13553         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     13154         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     13519         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     13369         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     117531         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2054         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     1937         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2061         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2346         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     1954         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     1879         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     1693         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     1719         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     1610         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     1633         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     1558         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1487         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1492         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1500         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     1503         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1463         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     1588         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1527         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     1533         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     1707         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     1563         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1460         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1493         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     1550         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     1625         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     1599         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     1903         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1524         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1433         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     1570         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     1680         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     1622         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     1647         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1408         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1360         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     1598         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2288         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     1493         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     1541         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1441         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1523         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     1536         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1491         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2154         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1447         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1513         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1422         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1348         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1417         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1679         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1367         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1391         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     1717         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1232         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     1663         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1237         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1140         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1322         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1183         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     1576         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1221         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1079         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1246         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     968         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     973         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1030         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     990         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1120         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     988         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1316         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1285         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1108         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     917         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     981         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1077         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     995         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     862         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     867         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     752         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1199         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1297         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     739         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     722         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     735         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     672         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     530         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     684         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     688         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     355         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     187         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     135         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     145         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     61         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     59         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     69         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     14508         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     26961         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     129         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     86         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     70         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     41         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     40         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1091         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     22759         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5324         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     273         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     272         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     225         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13357         
              ·  Informacja za 2016r.     13546         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     13221         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     138992         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     123033         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     128668         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     135328         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1291830         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1291830 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^