BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     164524         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     22760         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     22943         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     23231         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22200         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     20221         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104020         
              ·  Majątek     18751         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18564         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     19171         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     19168         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     124058         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2555         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2419         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2548         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2875         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2441         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2379         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2201         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2176         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2106         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2099         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2073         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1957         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     1969         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     1992         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2006         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1942         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2061         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     1987         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2006         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2244         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2024         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1951         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1967         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2008         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2455         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2063         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2461         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     1997         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1931         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2029         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2215         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2087         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2136         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1863         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1882         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2061         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2818         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2014         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2035         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1919         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     1995         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2008         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     1982         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2719         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1941         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1957         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1884         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1862         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1873         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2205         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1842         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1938         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2344         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1734         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2224         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1729         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1663         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1885         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1649         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2092         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1753         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1586         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1816         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1455         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1479         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1484         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1480         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1643         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1569         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1856         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1762         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1672         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1405         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1580         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1676         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1534         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1374         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1325         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1295         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1828         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1844         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1278         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1212         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1205         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1202         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1006         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1147         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1205         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     788         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     806         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     515         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     532         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     417         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     426         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     510         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     296         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     216         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     216         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     125         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     713         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     470         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     424         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     404         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     339         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     501         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     163         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15277         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27778         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     661         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     626         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     608         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     569         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     564         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     68         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     59         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     34         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     26         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1431         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23097         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5654         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     561         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     542         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     648         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     122         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     75         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     83         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     39         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     52         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     11         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     25         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     16         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13701         
              ·  Informacja za 2016r.     17953         
              ·  Informacja za 2017r     1195         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18782         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     147305         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     130687         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     135732         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     142556         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     199         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1460956         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1460956 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^