BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     170208         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     24568         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     24926         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     25662         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22890         
              ·  Organy spółki     1423         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     21726         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104205         
              ·  Majątek     20268         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     19967         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     20658         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     20601         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     125506         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2769         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2617         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2740         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     3088         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2653         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2569         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2375         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2354         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2297         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2300         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2257         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     2131         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2181         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2185         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2184         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     2116         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2286         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2167         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2185         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2479         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2234         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     2137         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     2147         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2182         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2827         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2235         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2659         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2178         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     2099         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2226         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2446         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2265         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2312         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     2056         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     2081         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2233         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     3064         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2326         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2218         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     2107         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2193         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2221         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2165         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2938         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     2205         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     2129         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     2053         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     2039         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     2052         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2390         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     2027         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     2129         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2550         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1913         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2441         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1903         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1833         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2129         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1824         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2298         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1924         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1770         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     2010         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1642         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1665         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1668         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1666         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1859         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1783         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     2055         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     2010         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1886         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1589         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1802         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1892         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1715         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1587         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1513         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1470         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     2039         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     2046         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1461         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1389         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1390         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1383         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1176         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1331         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1392         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     973         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     1071         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     695         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     720         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     598         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     609         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     694         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     481         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     406         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     406         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     325         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     1005         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     732         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     682         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     660         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     651         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     809         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     472         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (miał) w sezonie 2019/2020     502         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     129         
              ·  Przetarg na budowę sieci i przyłączy cieplnych w Mrągowie     103         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15484         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27976         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     869         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     825         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     813         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     789         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     762         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     278         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     269         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     239         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     237         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawy węgla kamiennego asortymentu miał. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 528769-N-2019 z dn. 2019-03-22              
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał              
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamiennego asortymentu miał     168         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na dostawę węgla kamienneg (niesort i ekogroszek) w sezonie 2019/2020     4         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1635         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23342         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5911         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     819         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     793         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     1045         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     386         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     279         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     384         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     242         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     256         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     212         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     236         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     320         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla, asortyment miał 2019/2020     125         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego, asortyment miał 2019/2020     124         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawę węgla asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     6         
                 ·  Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę węgla kamiennego asortyment niesort i ekogroszek 2019/2020     3         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13894         
              ·  Informacja za 2016r.     18144         
              ·  Informacja za 2017r     1493         
              ·  Informacja za 2018r     197         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     20162         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     150183         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     132256         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     137233         
      ∴  Oferty pracy
         ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
                 ·  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     343         
                 ·  Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     188         
                 ·  Załączniki edytowalne do ofert w konkursie na stanowisko Dyrektor Zarządu MEC Sp. z o.o. w Mrągowie     200         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     308         
                 ·  Komunikat Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. o wyborze kandydata na stanowisko: Dyrektor Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie     262         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     144050         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     1591         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1525167         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525167 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^