BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     165080         
      ∴  Informacje podstawowe
              ·  Informacje postawowe     23027         
      ∴  Przedmiot działalności
              ·  Przedmiot działalności     23316         
      ∴  Organizacja Spółki
              ·  Organizacja spółki     23706         
      ∴  Organy Spółki
              ·  Organy spółki     22392         
      ∴  Struktura własnościowa
              ·  Struktura własnościowa     20376         
      ∴  Majątek
              ·  Kapitał zakładowy     104033         
              ·  Majątek     18904         
      ∴  Koncesje
              ·  Koncesje     18686         
      ∴  Finanse
              ·  Sprawozdania zarządu     19300         
      ∴  Taryfy dla ciepła
              ·  Taryfy dla ciepła     19291         
      ∴  Regulamin Świadczenia Usług
              ·  Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mrągowa     124172         
      ∴  Przetargi
              ·  Mrągowo: dostawa węgla kamiennego     2575         
              ·  Ogłoszenie o przetargu na dostawy miału węglowego na sezon grzewczy 2004/2005.     2441         
              ·  Przetarg na budowę sieci z rur preizolowanych     2561         
              ·  Dostawa materiałów pędnych i smarnych na 2005r.     2919         
              ·  Dostawa węgla energetycznego na sezon 2005/06 i 2006/07     2477         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2401         
              ·  Budowa sieci z rur preizolowanych     2219         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego na 2006/2007r     2194         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci cieplnych     2123         
              ·  Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy 2007/2008     2133         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     2089         
              ·  Dostawy węgla kamiennego - niesort     1973         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort     2009         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla niesort na sezon 2007/2008     2013         
              ·  Przetarg na wykonanie przyłącza z rur preizolowanych     2030         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     1957         
              ·  Wytyczne do przetargu na dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2008/2009     60         
              ·  Dostawa węgla kamiennego - niesort sezon 2008/2009     2104         
              ·  SIWZ - dostawa węgla kamiennego - niesort na sezon grzewczy 2008/2009     63         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych     67         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009     2001         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2009/2010     2022         
              ·  Dostawy wegla kamiennego niesort i miału     2301         
              ·  Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych     2040         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2009/2010     1972         
              ·  Budowa przyłącza z rur preizolowanych     1982         
              ·  Wykonanie i montaż odgazowywacza próżniowego     2028         
              ·  Projekt na podniesienie rzędnej składowania odpadów na składowisku     2512         
              ·  Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych.     2079         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu niesort na sezon grzewczy 2010/2011     2496         
              ·  Dostawy węgla kamiennego sortymentu miał na sezon grzewczy 2010/2011     2019         
              ·  Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort w sezonie grzewczym 2010/2011     1946         
              ·  Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     2050         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymebtu niesort klasy 23/14/08     2262         
              ·  Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie     2100         
              ·  Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie     2157         
              ·  Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu     1885         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 tony     1892         
              ·  Budowa sieci i węzłów w Mrągowie     2082         
              ·  Dostawa węgla kamiennego niesort i miał     2885         
              ·  Sprzedaż samochodu wywrotki do 3,5 Mg     2033         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty     2047         
              ·  Przetarg na sprzedaż żużla     1945         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011     2014         
              ·  Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg     2031         
              ·  Dodatkowe informacje dotyczące zakupu samochodu dostawczego     2003         
              ·  Dostawa węgla kamiennego sortymentu niesort i miał na sezon grzewczy 2012/2013     2762         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1959         
              ·  Sprzedaż samochodu cięzarowego do 3,5Mg     1971         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012/2013     1901         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy pospółki     1880         
              ·  Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I     1891         
              ·  Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     2226         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.     1859         
              ·  Przetarg ofertowy na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego typu WW-1207     1951         
              ·  Modernizacja instalacji odpylania kotłów typu WR 5 i 10 oraz montaż podgrzewacza wody w Mrągowie     2371         
              ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację odpylania     1751         
              ·  Dostawy węgla w sezonie grzewczym 2013/2014     2258         
              ·  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy węgla     1742         
              ·  Przetarg na sprzedaż belownicy typu PR24BMa     1681         
              ·  Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie     1938         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2013r.     1664         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015     2131         
              ·  Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co     1768         
              ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015     1606         
              ·  Przetarg na audyt technologiczny żródła i sieci cieplnej w Mragowie     1844         
              ·  Przetarg na sprzedaż kompaktora - ładowarki     1475         
              ·  Sprzedaz kompaktora , lini sortowniczej i zbiorników     1497         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2014r.     1498         
              ·  Przetaeg na sprzedaż kompaktora, linii sortowniczej i zbiorników stalowych     1502         
              ·  Przetarg na rozbiórkę wiat stalowych i budynku socjalnego     1689         
              ·  Sprzedaż sortowni odpadów SR 1x2 i spycharki DT-75     1590         
              ·  Przetarg na dostawę węgla kamoennego w sezonie grzewczym 2015/2016     1888         
              ·  Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     1781         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w Mrągowie.     1716         
              ·  Przetarg na sprzedaz Linii sortowniczej, spycharki DT 75, sprężarki     1429         
              ·  Przetarg na sprzedaż spycharki DT 75 i sprężarki     1596         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów w Mrągowie     1723         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1551         
              ·  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rekultywację składowiska Polska Wies     1397         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.     1339         
              ·  Sprzedaż sortowni do odpadów SR 1 x 2     1315         
              ·  Przetarg na dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017     1856         
              ·  Zakup ładowarki kołowej     1873         
              ·  Zawiadonienie o wyborze oferty na dostawy węgla     1293         
              ·  Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego     1237         
              ·  Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.     1220         
              ·  Przetarg na dostawy węgla niesort w I kwartale 2017r.     1220         
              ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r.     1024         
              ·  Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.     1163         
              ·  Dostawy węgla kamiennego na sezon grzewczy 2017/2018 do MEC Mrągowo     1230         
              ·  Modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej     805         
              ·  Remont komina stalowego K1 o wysokości 80m w wieży kratowej w Mrągowie.     828         
              ·  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Instalacja uzdatniania wody sieciowej     531         
              ·  Przetarg na budowę przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     549         
              ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     436         
              ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     443         
              ·  Wykonanie projektu wymiany trzonu komina     530         
              ·  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018     316         
              ·  Wykonanie dokumentacji projektowej sieci i przyłączy w Mragowie ul. Wojska Polskiego     236         
              ·  Wymiana trzonu komina stalowego w kotłowni rejonowej w Mrągowie     238         
              ·  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”-wymiana trzonu komina     148         
              ·  Dostawy węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019     812         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów w Mrągowie w 2018r     572         
              ·  Modernizacja elewacji budynku kotłowni     519         
              ·  Przesunięcie terminu składania ofert na budowę sieci i węzłów w Mrągowie     501         
              ·  Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie     444         
              ·  Przetarg na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE     604         
              ·  Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą     264         
         ∴  Pytania i odpowiedzi
                 ·  Pytania dotyczące przetargu - Rekultywacja składowiska w Miejscowości Polska Wieś     15291         
                 ·  Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na zakup ładowarki     27788         
                 ·  Pytania i odpowiedzi - modernizacja instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie     669         
                 ·  Pytanie II dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Mrągowie     637         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     614         
                 ·  Odpowiedź na zadane pytanie, dotyczące przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w Kotłowni rejonowej w Mrągowie     584         
                 ·  Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej     570         
                 ·  Pytanie i odpowiedz do przetargu na dostawy węgla 2018/2019     76         
                 ·  Ograniczenie zakresu praetargu na budowę przyłaczy i węzłów w Mrągowoie     76         
                 ·  Pytanie 1 dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji do wniosku do POIiŚ     46         
                 ·  Pytanie 2 dotyczace przetargu na opracowanie wniosku do POIiŚ     36         
         ∴  Rozstrzygnięcia przetargów
                 ·  Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2015/2016     1462         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr postępowania MZMGO.271-1/2/2015 Rekultywacja składowiska w miejscowości Polska Wieś     23136         
                 ·  Roztrzygnięcie przetargu na dostawy węgla niesort w I kw. 2017r.     5707         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci i przyłączy ul. Plutonowa     616         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     587         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na dostawy węgla w sezonie 2017/2018     721         
                 ·  Wybór wykonawcy remontu komina     175         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na dostawy węgla 2018/2019     99         
                 ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawy węgla 2018/2019     127         
                 ·  Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci, przyłączy i węzłów     64         
                 ·  Informacja z otwarcia ofert na opracownanie dokumentów i ewentualne złożenie wniosku na instalację OZE     80         
                 ·  Unieważnienie przetargu na \"budowę sieci i przyłaczy\"     35         
                 ·  Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie na instalację OZE     44         
                 ·  Informacja o ponownym wyborze oferty na wykonanie dokumentacji dotyczęcej instalacji OZE     48         
      ∴  Dane publiczne
              ·  Informacja za 2015 r     13711         
              ·  Informacja za 2016r.     17961         
              ·  Informacja za 2017r     1311         
              ·  Informacja za 2018r     3         
      ∴  Kontrole w Spółce
              ·  Kontrole w spółce     18910         
         ∴  Państwowa Inspekcja Pracy
         ∴  Sanepid
         ∴  ZUS
         ∴  Straż pożarna
      ∴  Spółka
              ·  Dane spółki     148094         
         ∴  Organy spółki
                 ·  Organy spółki     130808         
         ∴  Status spółki
                 ·  Status prawny spółki     135852         
      ∴  Kontakt
              ·  Kontakt     142661         
      ∴  RODO
              ·  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych     310         

  Razem odsłon stron Biuletynu     1468907         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1468907 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^