BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot dzia?alno?ci
  Organizacja Spó?ki
  Organy Spó?ki
  Struktura w?asno?ciowa
  Maj?tek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciep?a
  Regulamin ?wiadczenia Us?ug
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygni?cia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spó?ce
  ∴ Pa?stwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Stra? po?arna
  Spó?ka
  ∴ Organy spó?ki
  ∴ Status spó?ki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarz?du
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. wita na ?amach BIP

 

 

Miejska Energetyka Cieplna Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? w Mr?gowie dzia?a od 01.08.1992 r.
Podstawowym zakresem dzia?alno?ci jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej.
Dodatkowo w 1997 r. w spó?ce uruchomiono sk?ad opa?owy, w którym zaopatruj? si? osoby fizyczne i prawne w opa?.

________________________________________________________________

MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie
os. Parkowe 2, 11-700 Mr?gowo

Telefon: 897416936 Faks:89 741-6594
e-mail:biuro@mec.mragowo.pl
www:www.mec.mragowo.pl

________________________________________________________________

MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie


 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1740107 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^