> BIP
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona g│ˇwna     Rejestr zmian   Statystyki   WyÂlij   Drukuj 
     
 
  Informacje podstawowe
 
  Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci
 
  Organizacja Sp├│┼éki
 
  Organy Sp├│┼éki
 
  Struktura w┼éasno┼Ťciowa
 
  Maj─ůtek
 
  Koncesje
 
  Finanse
 
  Taryfy dla ciep┼éa
 
  Regulamin ┼Üwiadczenia Us┼éug
 
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygni─Öcia przetarg├│w
 
  Dane publiczne
 
  Kontrole w Sp├│┼éce
  ∴ Pa┼ästwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Stra┼╝ po┼╝arna
 
  Sp├│┼éka
  ∴ Organy sp├│┼éki
  ∴ Status sp├│┼éki
 
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarz─ůdu
 
  Kontakt
 
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
  Narz├¬dzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj si─Ö
  
 
  «   Regulamin dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Mr─ůgowa

Za┼é─ůcznik do uchwa┼éy Zarz─ůdu
MEC Sp. z o.o. w Mr─ůgowie
z dnia 31.01.2012r.
 
 
 
                                                           REGULAMIN    
                                                 DOSTARCZANIA  CIEP┼üA
                                           NA TERENIE MIASTA MR─äGOWA
 
                 Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mr─ůgowie
 
 
 
 
                         Zatwierdzam:         B U R M I S T R Z
                                                     ( podpis nieczytelny)
                                                  mgr Otolia Siemieniec
 
                         Mr─ůgowo dnia  05.03.2012


 

Spis tre┼Ťci
I.       Postanowienia og├│lne...................................................................................................................... 2
II.      Warunki przy┼é─ůczenia do sieci ......................................................................................................... 3
III.     Warunki dostarczania i odbioru ciep┼éa........................................................................................... 4
IV.     Parametry jako┼Ťciowe no┼Ťnika ciep┼éa i standardy jako┼Ťciowe obs┼éugi odbiorc├│w............   7
V.     Szczeg├│┼éowe zasady rozlicze┼ä z tytu┼éu zaopatrzenia w ciep┼éo....................................................  8
VI.     Postanowienia ko┼äcowe................................................................................................................ . 9


 

I. Postanowienia og├│lne
1.   Niniejszy Regulamin zosta┼é opracowany dla potrzeb Odbiorc├│w ciep┼éa wytwarzanego i przesy┼éanego  przez  Miejsk─ů Energetyk─Ö Ciepln─ů Sp.  z  o.o. w Mr─ůgowie, w oparciu o nast─Öpuj─ůce akty prawne:
a)     ustaw─Ö z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, p├│z. 625 z p├│┼║n. zm.),
b)    rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg├│┼éowych warunk├│w funkcjonowania system├│w ciep┼éowniczych  (Dz. U. Nr 16 p├│z. 92),
c)    rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze┼Ťnia 2010r. w sprawie szczeg├│┼éowych zasad kszta┼étowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze┼ä z tytu┼éu zaopatrzenia w ciep┼éo (Dz. U. Nr 194 p├│z. 1291),
d)    ustaw─Ö z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, p├│z. 93) z p├│┼║niejszymi zmianami,
2.     Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mr─ůgowie ┼Ťwiadczy nast─Öpuj─ůce us┼éugi:
a)   okre┼Ťla  warunki   przy┼é─ůczenia   oraz   warunki   techniczne   dostarczania i odbioru ciep┼éa,
b)   wykonuje przy┼é─ůczenia Odbiorc├│w do sieci ciep┼éowniczej,
c)   dostarcza ciep┼éo dla cel├│w ogrzewania, ciep┼éej wody u┼╝ytkowej, wentylacji oraz na inne cele,
d)   wykonuje us┼éugi i naprawy zlecone przez Odbiorc├│w,
3.    Poj─Öcia u┼╝yte w regulaminie oznaczaj─ů:
a)    Sprzedawca - Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mr─ůgowie -  przedsi─Öbiorstwo energetyczne dostarczaj─ůce Odbiorcy ciep┼éo na podstawie zawartej umowy,
b)    Odbiorca - ka┼╝dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep┼éo w postaci gor─ůcej wody na podstawie umowy zawartej z Miejsk─ů Energetyk─ů Ciepln─ů Sp. z o.o. w Mr─ůgowie
c)    umowa - umowa zawieraj─ůca warunki sprzeda┼╝y ciep┼éa,
d)    warunki przy┼é─ůczenia – wymagania techniczne i formalno-prawne jakie powinien spe┼énia─ç Odbiorca w celu przy┼é─ůczenia obiektu do sieci ciep┼éowniczej i p├│┼║niejszego odbioru ciep┼éa dla wnioskowanych cel├│w,
e)   moc cieplna - ilo┼Ť─ç ciep┼éa wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okre┼Ťlone­go no┼Ťnika ciep┼éa albo ilo┼Ť─ç ciep┼éa odebranego z tego no┼Ťnika w jednostce czasu,
f)     zam├│wiona moc cieplna (moc umowna) - ustalona przez Odbiorc─Ö najwi─Öksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie wyst─ůpi w warunkach obliczeniowych, kt├│ra zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezb─Ödna do zapewnienia:
-     pokrycia strat ciep┼éa w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
-    utrzymania normatywnej temperatury ciep┼éej wody w punktach czerpalnych,
-    prawid┼éowej pracy innych urz─ůdze┼ä lub instalacji,
e)    przy┼é─ůczeniowa moc cieplna - moc cieplna ustalona przez przedsi─Öbiorstwo energetyczne dla danej sieci ciep┼éowniczej na podstawie zam├│wionej mocy cieplnej przez Odbiorc├│w, po uwzgl─Ödnieniu strat mocy cieplnej podczas przesy┼éania ciep┼éa t─ů sieci─ů oraz niejednoczesno┼Ťci wyst─Öpowania szczytowego poboru mocy cieplnej  u Odbior­c├│w,
f)  uk┼éad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zesp├│┼é urz─ůdze┼ä s┼éu┼╝─ůcych do pomiaru ilo┼Ťci i parametr├│w no┼Ťnika ciep┼éa, kt├│rych wskazania stanowi─ů pod­staw─Ö do obliczenia nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu dostarczania ciep┼éa,
g)  okres rozliczeniowy - okres, za kt├│ry dokonywane s─ů rozliczenia zobowi─ůza┼ä Odbior­cy wobec Sprzedawcy z tytu┼éu dostarczania ciep┼éa, wskazany przez Sprzedawc─Ö  w faktu­rze.
 
II.      Przy┼é─ůczenie do sieci ciep┼éowniczej
            Sprzedawca podejmuje decyzje o przy┼é─ůczeniu do sieci ciep┼éowniczej w oparciu o analiz─Ö tech­nicznych i ekonomicznych warunk├│w przy┼é─ůczenia i dostarczania ciep┼éa oraz uwzgl─Ödniaj─ůc mo┼╝liwy termin realizacji przy┼é─ůczenia.
1.    Warunki przy┼é─ůczenia:
a)   Przy┼é─ůczenie do sieci ciep┼éowniczej odbywa si─Ö za zgod─ů i na warunkach okre┼Ťlonych przez Sprzedawc─Ö, na podstawie umowy o przy┼é─ůczenie i po spe┼énieniu warunk├│w przy┼é─ůczenia do sieci.
b)   Podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci ciep┼éowniczej (Wnioskodawca) sk┼éada wniosek o okre┼Ťlenie warunk├│w przy┼é─ůczenia.
c)   Do wniosku, o kt├│rym mowa w pkt b. Wnioskodawca do┼é─ůcza:
-  dokument potwierdzaj─ůcy tytu┼é prawny do korzystania z obiektu,
-  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okre┼Ťlaj─ůcy usytuowanie obiektu w stosun­ku do istniej─ůcej sieci ciep┼éowniczej oraz innych obiekt├│w i urz─ůdze┼ä uzbrojenia terenu,
-  ocen─Ö wp┼éywu przy┼é─ůczanego ┼║r├│d┼éa na warunki funkcjonowania systemu ciep┼éowniczego - w przypadku, gdy do sieci ciep┼éowniczej ma by─ç przy┼é─ůczane ┼║r├│d┼éo ciep┼éa.
d)  Sprzedawca okre┼Ťla warunki przy┼é─ůczenia w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia kompletnych wniosk├│w. W przypadku wniosku o przy┼é─ůczenie ┼║r├│d┼éa cie­p┼éa - Sprzedawca okre┼Ťla warunki przy┼é─ůczenia w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 3 miesi─ů­ce od daty z┼éo┼╝enia kompletnego wniosku.
e)  Warunki przy┼é─ůczenia s─ů przekazywane Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy┼é─ůczenie.
f)   Warunki przy┼é─ůczenia s─ů wa┼╝ne dwa lata od dnia ich okre┼Ťlenia.
g)   Podpisanie umowy o przy┼é─ůczenie powinno nast─ůpi─ç w terminie umo┼╝liwiaj─ůcym wykonanie prac przy┼é─ůczeniowych w okresie wa┼╝no┼Ťci okre┼Ťlonych warunk├│w przy┼é─ůczenia.
2.   Przy┼é─ůczenie do sieci ciep┼éowniczej:
a)     Przy┼é─ůczenie   obiektu   do   sieci   ciep┼éowniczej   nast─Öpuje   na  podstawie   umowy o przy┼é─ůczenie i po spe┼énieniu warunk├│w przy┼é─ůczenia okre┼Ťlonych  przez Sprzedawc─Ö.
b)     Umowa o przy┼é─ůczenie okre┼Ťla w szczeg├│lno┼Ťci:
-    strony zawieraj─ůce umow─Ö,
-    termin realizacji przy┼é─ůczenia,
-    wysoko┼Ť─ç op┼éaty za przy┼é─ůczenie,
-    miejsce rozgraniczenia w┼éasno┼Ťci sieci przedsi─Öbiorstwa energetycznego i insta­lacji podmiotu przy┼é─ůczanego,
-    zakres rob├│t niezb─Ödnych przy realizacji przy┼é─ůczenia,
-    wymagania dotycz─ůce lokalizacji uk┼éadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametr├│w,
-    warunki udost─Öpnienia przedsi─Öbiorstwu energetycznemu nieruchomo┼Ťci nale┼╝─ů­cej do podmiotu przy┼é─ůczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezb─Ödnej do realizacji przy┼é─ůczenia,
-    przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie kt├│rej nast─ůpi dostarcza­nie ciep┼éa,
-    ilo┼Ť─ç ciep┼éa przewidzian─ů do odbioru,
-   moc przy┼é─ůczeniow─ů,
-   odpowiedzialno┼Ť─ç stron za niedotrzymanie warunk├│w umowy, a w szczeg├│lno­┼Ťci  
-   za op├│┼║nienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
-   okres obowi─ůzywania umowy i warunki jej rozwi─ůzania.
c)   Umowa o przy┼é─ůczenie do sieci ciep┼éowniczej stanowi podstaw─Ö do rozpocz─Öcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta┼╝owych oraz ich finansowania przez
strony na zasadach okre┼Ťlonych w tej umowie. W┼é─ůczenia do sieci ciep┼éowniczej dokonuje Sprzedawca w terminie i na warunkach okre┼Ťlonych w umowie o przy┼é─ůcze nie.
d)   Przy┼é─ůczane do sieci urz─ůdzenia, instalacje i sieci podmiot├│w ubiegaj─ůcych si─Ö o przy┼é─ůczenie musz─ů spe┼énia─ç wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniaj─ů­ce:
-    bezpiecze┼ästwo funkcjonowania sieci ciep┼éowniczej oraz wsp├│┼épracuj─ůcych z t─ů sieci─ů urz─ůdze┼ä lub instalacji s┼éu┼╝─ůcych do wytwarzania lub odbioru ciep┼éa, zwanych dalej systemem ciep┼éowniczym,
-    zabezpieczenie systemu ciep┼éowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niew┼éa┼Ťciw─ů prac─ů przy┼é─ůczonych urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci,
-    zabezpieczenie przy┼é─ůczonych urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ogranicze┼ä w poborze lub dostarczaniu ciep┼éa,
-    dotrzymanie w miejscu przy┼é─ůczenia urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci parametr├│w jako┼Ťciowych ciep┼éa,
-    spe┼énianie wymaga┼ä w zakresie ochrony ┼Ťrodowiska,
-    mo┼╝liwo┼Ťci dokonywania pomiar├│w wielko┼Ťci i parametr├│w niezb─Ödnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozlicze┼ä za pobrane ciep┼éo.
3.  Sprzedawca ma prawo odm├│wi─ç zawarcia umowy o przy┼é─ůczenie do sieci w przypadku bra­ku technicznych i ekonomicznych warunk├│w przy┼é─ůczenia do sieci i dostarczania ciep┼éa. Je┼╝eli Sprzedawca odm├│wi zawarcia umowy o przy┼é─ůczenie do sieci, jest obowi─ůzany pisemnie powiadomi─ç o odmowie jej zawarcia zainteresowany podmiot podaj─ůc przyczyny odmowy.
III.    Warunki dostarczania i odbioru ciep┼éa
1.    Dostarczanie ciep┼éa odbywa si─Ö na podstawie umowy sprzeda┼╝y ciep┼éa.
2.    Umowa, o kt├│rej mowa w pkt l, powinna uwzgl─Ödnia─ç zasady okre┼Ťlone w ustawie i koncesji oraz zawiera─ç w szczeg├│lno┼Ťci:
-    strony zawieraj─ůce umow─Ö,
-    warunki techniczne dostarczania i odbioru ciep┼éa,
-    miejsce dostarczania ciep┼éa do Odbiorcy,
-    moc umown─ů, tj. zam├│wion─ů moc ciepln─ů oraz warunki wprowadzania jej zmian, cen─Ö i grup─Ö taryfow─ů stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny  i grupy taryfowej,
-    stawki op┼éat lub grup─Ö taryfow─ů stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
-    standardy jako┼Ťciowe,
-    warunki zapewnienia niezawodno┼Ťci i ci─ůg┼éo┼Ťci dostarczania ciep┼éa,
-    spos├│b prowadzenia rozlicze┼ä,
-    wysoko┼Ť─ç bonifikaty za niedotrzymanie standard├│w jako┼Ťciowych obs┼éugi odbior­c├│w,
-    odpowiedzialno┼Ť─ç stron za niedotrzymanie warunk├│w umowy,
-    okres obowi─ůzywania umowy i warunki jej rozwi─ůzania,
-    przep┼éyw maksymalny czynnika grzewczego.
 
3.  Umow─Ö sprzeda┼╝y ciep┼éa zawiera si─Ö z w┼éa┼Ťcicielem obiektu. W szczeg├│lnych przypadkach umowa mo┼╝e by─ç zawarta z podmiotem posiadaj─ůcym inny ni┼╝ w┼éasno┼Ť─ç tytu┼é praw­ny do korzystania z obiektu, po wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu warunk├│w takiej umowy. Odbiorca mo┼╝e zawrze─ç umow─Ö osobi┼Ťcie b─ůd┼║ przez nale┼╝ycie umocowanego przedsta­wiciela. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj─ůcej osobowo­┼Ťci prawnej umow─Ö mog─ů zawrze─ç osoby upowa┼╝nione do reprezentowania wed┼éug w┼éa­┼Ťciwych rejestr├│w lub ewidencji oraz pe┼énomocnicy tych os├│b. Odbiorca jest zobowi─ůzany przedstawi─ç Sprzedawcy dokumenty potwierdzaj─ůce stan formalno-prawny w zakresie pod­pisywanej umowy.
4.  O zmianach swoich danych zawartych w umowie Odbiorca niezw┼éocznie obowi─ůzany jest pisemnie powiadomi─ç Sprzedawc─Ö, pod rygorem poniesienia koszt├│w zwi─ůzanych  z brakiem w┼éa┼Ťciwych danych u Sprzedawcy.
5.  W razie zmiany w┼éa┼Ťciciela lub podmiotu posiadaj─ůcego inny ni┼╝ w┼éasno┼Ť─ç tytu┼é prawny do korzystania z obiektu, do kt├│rego dostarczane jest ciep┼éo, w┼éa┼Ťciciel tego obiektu ma obowi─ůzek zg┼éosi─ç niezw┼éocznie Sprzedawcy nast─Öpc─Ö prawnego.
6.  Sprzedawca zobowi─ůzany jest do:
a)    dostarczania ciep┼éa zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, na warunkach okre┼Ťlonych w koncesji oraz na zasadach okre┼Ťlonych w zawartych umowach, w niniejszym regulaminie i w warunkach technicznych dostarczania i odbioru ciep┼éa,
b)    eksploatacji sieci ciep┼éowniczej zapewniaj─ůc utrzymanie zdolno┼Ťci tej sieci do realizacji dostaw ciep┼éa w spos├│b ci─ůg┼éy i niezawodny, przy zachowaniu obowi─ůzuj─ůcych wymaga┼ä jako┼Ťciowych,
c)    dotrzymywania standard├│w jako┼Ťciowych obs┼éugi Odbiorc├│w,
d)    zainstalowania uk┼éad├│w pomiarowo-rozliczeniowych w przy┼é─ůczach do w─Öz┼é├│w cieplnych,
e)    umo┼╝liwienia  Odbiorcom   dost─Öpu  do   uk┼éad├│w  pomiarowo-rozliczeniowych  oraz wgl─ůdu do dokument├│w stanowi─ůcych podstaw─Ö rozlicze┼ä za dostarczane ciep┼éo,
f)     uzgadniania    pr├│b    i    pomiar├│w    kontrolnych    wymagaj─ůcych    wsp├│┼édzia┼éania z Odbiorcami,
g)    powiadamiania    Odbiorc├│w   o    terminach    planowanych   przerw    i    ogranicze┼ä w dostarczaniu ciep┼éa,
h)    informowania  Odbiorc├│w  o  przyczynach  zak┼é├│ce┼ä  w  dostarczaniu  ciep┼éa  oraz przewidywanych terminach usuni─Öcia tych zak┼é├│ce┼ä,
i)     niezw┼éocznego likwidowania przyczyn powoduj─ůcych przerwy i ograniczenia lub inne zak┼é├│cenia w dostarczaniu ciep┼éa,
j)     umo┼╝liwienia przeprowadzenia kontroli prawid┼éowo┼Ťci wskaza┼ä uk┼éadu pomiarowo - rozliczeniowego przez organ do tego upowa┼╝niony,
k)    uzgadniania z zainteresowanymi stronami zmian warunk├│w dostarczania ciep┼éa, a w szczeg├│lno┼Ťci zmian wymagaj─ůcych przystosowania urz─ůdze┼ä i instalacji do nowych warunk├│w zasilania w ciep┼éo.
7.   Odbiorca ciep┼éa zobowi─ůzany jest do:
a)   odbioru ciep┼éa i jego u┼╝ytkowania zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i warunkami umowy,
b)   terminowego regulowania nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zaopatrzenia w ciep┼éo,
c)   dotrzymywania   wymaga┼ä   okre┼Ťlonych   w   warunkach   technicznych   przy┼é─ůczenia dostarczania ciep┼éa, a szczeg├│lnie wyregulowania i utrzymywania u┼╝ytkowanej instalacji w stanie nie powoduj─ůcym zak┼é├│ce┼ä w pracy sieci ciep┼éowniczej,
d)    zapewnienia przep┼éywu no┼Ťnika ciep┼éa przez przy┼é─ůcze w przypadku zamkni─Öcia zawor├│w zasilaj─ůcych obiekt,
e)    zwrotu dostarczonego no┼Ťnika ciep┼éa bez zanieczyszcze┼ä,
f)     utrzymywania nieruchomo┼Ťci w spos├│b nie powoduj─ůcy utrudnie┼ä w prawid┼éowej eksploatacji sieci ciep┼éowniczej, przeprowadzonej przez teren tych nieruchomo┼Ťci,
g)    uzgadniania z zainteresowanymi  stronami  zmian warunk├│w dostarczania ciep┼éa,  a w szczeg├│lno┼Ťci zmian wymagaj─ůcych przystosowania instalacji lub urz─ůdze┼ä do nowych warunk├│w,
h)   dostosowania w ustalonych terminach instalacji odbiorczych do zmienionych warunk├│w dostarczania ciep┼éa, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem,
i)     zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dost─Öpem os├│b nie upowa┼╝nionych do za┼éo┼╝o­nych przez Sprzedawc─Ö plomb w w─Ö┼║le cieplnym i instalacji odbiorczej, zw┼éaszcza  w uk┼éadzie pomiarowo-rozliczeniowym i regulacyjnym,
j)    niezw┼éocznego informowania Sprzedawcy o zauwa┼╝onych wadach lub usterkach w uk┼éadzie pomiarowo-rozliczeniowym lub innych okoliczno┼Ťciach maj─ůcych wp┼éyw na prawid┼éowo┼Ť─ç rozlicze┼ä, a tak┼╝e o stwierdzonych przerwach lub zak┼é├│ceniach w dostarczaniu ciep┼éa oraz o zak┼é├│ceniach i usterkach w pracy instalacji odbiorczych.
8.   Zam├│wiona moc cieplna jest ustalana przez Odbiorc─Ö co najmniej na okres 12 miesi─Öcy.
9.   Warunkiem zmiany wielko┼Ťci zam├│wionej mocy okre┼Ťlonej w umowie jest z┼éo┼╝enie wniosku przez Odbiorc─Ö w terminie do 30 kwietnia z moc─ů obowi─ůzywania od 1 wrze┼Ťnia danego roku. Wniosek powinien zawiera─ç udokumentowanie dokona­nych termomodernizacji obiekt├│w zasilanych w ciep┼éo.
10.  W przypadku przekroczenia maksymalnego przep┼éywu czynnika grzewczego (okre┼Ťlonego w umowie). Sprzedawca powiadomi Odbiorc─Ö o wielko┼Ťci przekroczenia mocy umownej. Odbiorca w terminie 14 dni powinien ograniczy─ç pob├│r energii do okre┼Ťlonego przep┼éywu czynnika grzewczego lub wyst─ůpi z wnioskiem o zwi─Ökszenie zam├│wionej mocy cieplnej. Brak dzia┼éa┼ä ze strony Odbiorcy spowoduje ograniczenie przep┼éywu przez Sprzedawc─Ö do przep┼éywu okre┼Ťlonego w umowie.
11.  Planowane naprawy i warunki remont├│w urz─ůdze┼ä eksploatowanych przez Sprzedawc─Ö, ma­j─ůce istotny wp┼éyw na dostarczanie ciep┼éa, a tak┼╝e instalacji i urz─ůdze┼ä b─Öd─ůcych w┼éasno­┼Ťci─ů Odbiorcy, b─Öd─ů z wyprzedzeniem uzgadniane przez strony.
12.  Terminy pr├│b i bada┼ä kontrolnych b─Öd─ů uzgadniane pomi─Ödzy Sprzedawc─ů i Odbiorc─ů na bie┼╝─ůco w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb.
13.   Okre┼Ťlenie ilo┼Ťci dostarczanego ciep┼éa odbywa si─Ö na podstawie odczyt├│w wskaza┼ä uk┼éa­du pomiarowo-rozliczeniowego zabudowanego u Odbiorcy, wyszczeg├│lnionego w warun­kach technicznych dostarczania i odbioru ciep┼éa.
14.   Sprzedawca mo┼╝e wstrzyma─ç dostarczanie ciep┼éa je┼Ťli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ┼╝e:
-    instalacja znajduj─ůca si─Ö u Odbiorcy stwarza bezpo┼Ťrednie zagro┼╝enie dla ┼╝ycia, zdrowia albo ┼Ťrodowiska,
-    nast─ůpi┼é nielegalny pob├│r ciep┼éa,
-    stan techniczny instalacji Odbiorcy zagra┼╝a bezawaryjnemu funkcjonowaniu sieci ciep┼éowniczej Sprzedawcy.
15.  Dostawca mo┼╝e wstrzyma─ç dostarczanie ciep┼éa w przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zap┼éat─ů za pobrane ciep┼éo albo ┼Ťwiadczone us┼éugi co najmniej miesi─ůc po up┼éywie terminu p┼éatno┼Ťci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pi┼Ťmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zap┼éaty zaleg┼éych i bie┼╝─ůcych nale┼╝no┼Ťci. W tym przypadku, Odbiorca jest zobowi─ůzany umo┼╝liwi─ç Sprzedawcy dokonanie wstrzymania dostarczanego ciep┼éa zapewniaj─ůc dost─Öp do urz─ůdze┼ä i armatury zlokalizowanych w obr─Öbie swojej nieruchomo┼Ťci.
IV. Parametry jako┼Ťciowe no┼Ťnika ciep┼éa i standardy jako┼Ťciowe obs┼éugi od­biorc├│w
1.   Parametry jako┼Ťciowe no┼Ťnika ciep┼éa i standardy jako┼Ťciowe obs┼éugi Odbiorc├│w obejmu­j─ů:
1)   warunki sprzeda┼╝y ciep┼éa w zakresie:
a)    zapewnienia obliczeniowego nat─Ö┼╝enia przep┼éywu no┼Ťnika ciep┼éa,
b)    dotrzymywania parametr├│w no┼Ťnika ciep┼éa,
c)     rozpocz─Öcia i przerwania dostarczania ciep┼éa w celu ogrzewania i wentylacji,
d)    planowanych przerw w dostarczaniu ciep┼éa w okresie poza sezonem grzewczym;
2)    warunki wstrzymania dostarczania ciep┼éa do odbiorc├│w;
3)    dotrzymywanie termin├│w i sposobu:
a)    za┼éatwiania reklamacji,
b)    zawiadamiania odbiorc├│w o planowanych zmianach warunk├│w dostarczania cie­p┼éa, kt├│re wymagaj─ů dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunk├│w.
2.  Je┼╝eli Sprzedawca i Odbiorca nie ustal─ů w umowie sprzeda┼╝y ciep┼éa parametr├│w  i standard├│w jako┼Ťciowych, o kt├│rych mowa w pkt l ppkt 1), strony umowy obwi─ůzuj─ů nast─Öpuj─ůce parametry i standardy:
1)  odchylenie od obliczeniowego nat─Ö┼╝enia przep┼éywu no┼Ťnika ciep┼éa dostarczonego do w─Öz┼éa cieplnego, w warunkach obliczeniowych, nie powinno przekracza─ç ±5%;
2)  odchylenie temperatury no┼Ťnika ciep┼éa dostarczanego do w─Öz┼éa cieplnego w stosunku
do tabeli regulacyjnej nie powinno przekracza─ç ±5%, pod warunkiem ┼╝e temperatura wody zwracanej z w─Öz┼éa cieplnego do sieci ciep┼éowniczej jest zgodna z tabel─ů regulacyjn─ů, z tolerancj─ů ±7%;
3)  rozpocz─Öcie i przerwanie dostarczania ciep┼éa w celu ogrzewania i wentylacji powinno nast─ůpi─ç nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 24 godzin od z┼éo┼╝enia wniosku przez Odbiorc─Ö, z uwzgl─Ödnieniem pkt 6;
4)  planowane przerwy w dostarczaniu ciep┼éa w okresie poza sezonem grzewczym nie mog─ů przekroczy─ç 14 dni, a Odbiorca musi by─ç powiadomiony o terminach tych przerw z pi─Öciodniowym wyprzedzeniem.
3.  Je┼╝eli Sprzedawca i Odbiorca nie okre┼Ťlili w umowie sprzeda┼╝y ciep┼éa standard├│w jako┼Ťciowych obs┼éugi odbiorc├│w, o kt├│rych mowa w pkt l ppkt 3) lit. a), strony umowy obwi─ůzuj─ů nast─Öpuj─ůce standardy:
1)      udzielenie informacji na ┼╝─ůdanie odbiorc├│w nast─Öpuje w ci─ůgu:
a)      24  godzin  -  informacji  telefonicznych  o  przewidywanym terminie  usuni─Öcia przerw i zak┼é├│ce┼ä w dostarczaniu ciep┼éa,
b)       7 dni - informacji pisemnych o przewidywanych terminie usuni─Öcia przerw i zak┼é├│ce┼ä w dostarczaniu ciep┼éa,
2)   udzielenia odpowiedzi na reklamacj─Ö z┼éo┼╝on─ů przez Odbiorc├│w, dotycz─ůc─ů niewykonania lub niew┼éa┼Ťciwego wykonania umowy, nast─Öpuje w ci─ůgu:
a)    24 godzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi sk┼éadane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemne­go wyja┼Ťnienia,
b)   14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje Odbiorc├│w sk┼éadane na pi┼Ťmie oraz odpowiedzi na reklamacje, kt├│re wymagaj─ů przeprowadzenia dodatkowych analiz,
c)    30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje odbiorc├│w sk┼éadane na pi┼Ťmie, kt├│re wymagaj─ů przeprowadzenia post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego.
4.  Sprzedawca powiadamia Odbiorc├│w o planowanych zmianach warunk├│w dostarczania cie­p┼éa, o kt├│rych mowa w pkt l ppkt 3) lit. b), z wyprzedzeniem umo┼╝liwiaj─ůcym dostoso­wanie instalacji odbiorczych do nowych warunk├│w. Termin wyprzedzenia, o kt├│rym mowa powy┼╝ej, nie powinien by─ç kr├│tszy ni┼╝ 24 m-ce.
5.  Sprzedawca wykonuje, na zlecenie Odbiorcy, czynno┼Ťci zwi─ůzane z uruchomieniem i  przerwaniem dostarczania ciep┼éa do wskazanych przez Odbiorc─Ö obiekt├│w. Czynno┼Ťci te Sprzedawca wykonuje nieodp┼éatnie raz w roku.
6.   Rozpocz─Öcie i przerwanie dostarczania ciep┼éa na cele ogrzewania nast─Öpuje na wniosek Odbiorcy w nast─Öpuj─ůcym trybie:
a)  na wniosek z┼éo┼╝ony w dniu roboczym rozpocz─Öcie/przerwanie nast─ůpi zgodnie z zapi­sem pkt 2 ppkt 3),
b)  na wniosek z┼éo┼╝ony w dniu wolnym  od  pracy  rozpocz─Öcie/przerwanie  nast─ůpi w pierwszym dniu roboczym nast─Öpuj─ůcym po dniu wolnym.
7.  Dostarczanie ciep┼éa na cele ogrzewania i wentylacji odbywa si─Ö ca┼éorocznie lub na warunkach okre┼Ťlonych w umowie.
V.     Szczeg├│┼éowe zasady rozlicze┼ä z tytu┼éu zaopatrzenia w ciep┼éo
1.   Sprzedawca prowadzi rozliczenia z Odbiorami ciep┼éa, odpowiednio do zakresu ┼Ťwiadczonych us┼éug dla poszczeg├│lnych grup taryfowych, na podstawie odczyt├│w wskaza┼ä uk┼éa­d├│w pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przy┼é─ůczach do w─Öz┼é├│w cieplnych lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz─ůdze┼ä i instalacji, okre┼Ťlonych w umowie sprzeda┼╝y ciep┼éa.
2.    Ceny i stawki op┼éat pobierane od Odbiorc├│w okre┼Ťlone s─ů w aktualnej taryfie dla ciep┼éa zatwierdzonej przez Prezesa Urz─Ödu Regulacji Energetyki i og┼éoszonej w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Warmi┼äsko-mazurskiego.
3.     Wysoko┼Ť─ç op┼éat z tytu┼éu zaopatrzenia w ciep┼éo oblicza si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
1)     miesi─Öczna rata op┼éaty za zam├│wion─ů moc ciepln─ů, pobierana w ka┼╝dym miesi─ůcu, sta­nowi iloczyn zam├│wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zam├│wion─ů moc ciepln─ů dla danej grupy taryfowej;
2)     op┼éata za ciep┼éo, pobierana za ka┼╝dy miesi─ůc, w kt├│rym nast─ůpi┼é pob├│r ciep┼éa, stanowi iloczyn ilo┼Ťci dostarczonego ciep┼éa, ustalonej na podstawie odczyt├│w wskaza┼ä uk┼éadu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy┼é─ůczu do w─Öz┼éa cieplnego lub do zewn─Ötrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz─ůdze┼ä i instalacji, okre┼Ťlonych w umowie, oraz ceny ciep┼éa dla danej grupy taryfowej;
3)     op┼éata za no┼Ťnik ciep┼éa, pobierana za ka┼╝dy miesi─ůc, w kt├│rym, nast─ůpi┼é pob├│r no┼Ťnika ciep┼éa, stanowi iloczyn ilo┼Ťci no┼Ťnika ciep┼éa dostarczonego do nape┼énienia i uzupe┼énienia ubytk├│w wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczyt├│w wskaza┼ä uk┼éadu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w w─Ö┼║le cieplnym, oraz ceny no┼Ťnika ciep┼éa dla danej grupy taryfowej;
4)     miesi─Öczna rata op┼éaty sta┼éej za us┼éugi przesy┼éowe, pobierana w ka┼╝dym miesi─ůcu, sta­nowi iloczyn zam├│wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op┼éaty sta┼éej za us┼éugi przesy┼éowe dla danej grupy taryfowej;
5)    op┼éata zmienna za us┼éugi przesy┼éowe, pobierana za ka┼╝dy miesi─ůc, w kt├│rym nast─ůpi┼é pob├│r ciep┼éa, stanowi iloczyn ilo┼Ťci dostarczonego ciep┼éa, ustalonej na podstawie odczyt├│w wskaza┼ä uk┼éadu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy┼é─ůczu do w─Öz┼éa cieplnego lub do zewn─Ötrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz─ůdze┼ä i instalacji, okre┼Ťlonych w umowie, oraz stawki op┼éaty zmiennej za us┼éugi przesy┼éowe dla danej grupy taryfowej;
4.    Sprzedawca powiadomi Odbiorc─Ö o podwy┼╝ce cen lub stawek op┼éat za dostarczane ciep┼éo okre┼Ťlonych w zatwierdzonej taryfie co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem po wcze┼Ťniejszym opublikowaniu w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Warmi┼äsko-Mazurskiego.
5.    Za dodatkowo zlecone przez Odbiorc─Ö us┼éugi i czynno┼Ťci, Sprzedawca pobiera op┼éaty wyliczone na podstawie rodzaju i ilo┼Ťci ┼Ťwiadczonych us┼éug lub czynno┼Ťci oraz cen wynikaj─ůcych z aktualnego cennika lub okre┼Ťlonych w odr─Öbnych umowach.
6.    Nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zaopatrzenia w ciep┼éo Odbiorca reguluje na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawc─Ö w terminie okre┼Ťlonym w fakturze. Podany termin p┼éatno┼Ťci nie mo┼╝e by─ç kr├│tszy ni┼╝ okre┼Ťlony w umowie sprzeda┼╝y ciep┼éa.
VII.   Postanowienia ko┼äcowe
Niniejszy Regulamin zosta┼é przyj─Öty Uchwa┼é─ů Nr 1 Zarz─ůdu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mr─ůgowie z dnia 31.01.2012r.
Niniejszy regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Mr─ůgowo.
 
                                                        B U R M I S T R Z
                                                     ( podpis nieczytelny)
                                                  mgr Otolia Siemieniec

Dokument utworzy│(-a):  Zbigniew Kasza┼éowicz  (30.07.2004)
Dokument wprowadzi│(-a):  Zbigniew Kasza┼éowicz  (30.07.2004)
Dokument zatwierdzi│(-a):  Zbigniew Kasza┼éowicz  (26.03.2012)
Dokument modyfikowa│(-a):  Zbigniew Kasza┼éowicz  (26.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyÂwietlono:
2448037 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obs│uguje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^