BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Badanie sprawozdania finansowego za 2014r. w archiwum

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014 z uwzględnieniem art. 44 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne( t.j. 2012r. Dz. U. poz. 1059 z późn. zm.).
 
Termin przeprowadzenia badania: do 15 marca 2015r.
 
Oferta powinna zawierać:
           1. dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych
           2. dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia
          3. proponowaną cenę usługi (bez VAT).
 
Oferty z dopiskiem "Bilans 2014" prosimy składać do dnia 10 pażdziernika 2014r
na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo
 Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel. 89 741 69 36 wew. 215 w godz. : od 700do 1500.
Zastrzega się możliwość unieważnienia procedur, prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.09.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.09.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525007 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^