BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawy węgla w sezonie 2014/2015 w archiwum

Zawiadomienie o wyborze oferty
(z dn. 14.05.2014 r.)
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 1800 Mg wygrała firma BARTER S.A. 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za  zadanie 1 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą BARTER S.A. określamy na dzień 9 czerwca 2014 r.
Natomiast na dostawę węgla kamiennego klasy 22/16/06, sortymentu miał MIIA w ilości 10000 Mg, wygrała firma ENERGO Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów za zadanie 2 otrzymała 100,00 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą ENERGO Spółka z o.o. określamy na dzień 9 czerwca 2014 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał oferty złożyły poniższe firmy i uzyskały następującą ilość punktów:
 
Nr oferty
Nazwa Oferenta
Zadanie 1 - Niesort
Zadanie 2 - Miał
Ilość punktów
Ilość punktów
1
Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38
 
97,82
2
WorldCoal Polska Sp. z o.o., ul. Łączna 39/13 41-303 Dąbrowa Górnicza
Oferta odrzucona z powodu nie wniesienia wadium
3
Polbrand Sp. z o.o. ul. Żelazna 67/31
00-871 Warszawa:
 
90,27
4
SUEK Polska Spółka z o.o. ul. Arkońska 6 budynek A4, 80-387 Gdańsk
 
91,50
5
BARTEX Sp. z o.o. 14-526 Płoskinia, Chruściel 4 Oddział Bydgoszcz, 85-451 Bydgoszcz, ul Grunwaldzka 207
93,78
98,07
6
,,WĘGLOPOL” Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce, ul. M. Konopnickiej 2A
99,81
99,08
7
ENERGO Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A
99,35
100
8
BARTER S.A. 15-281 Białystok,                             ul. Legionowa 28
100
98,93
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie, działając zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 9.12.2013 r. poz. 1473 z późn. zm.), odrzuciła ofertę Wykonawcy WorldCoal Polska Sp. z o.o. ul. Łączna 39/133, 41-303 Dąbrowa Górnicza, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego klasy 23/14/08 w ilości 1800Mg, sortymentu niesort i dostawę węgla kamiennego klasy 22/16/06, sortymentu miał M II A  w ilości 10000Mg., z powodu nie wniesienia wadium.
 
Wykonawca został wykluczony z postępowania przetargowego na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: … nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert ….”. Oferta wykluczonego wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 24 ust. 4 ,,Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
 
Uzasadnienie
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.03.2014 r.: - w rozdziale 5 ust. 6 pkt. b wymagaliśmy ,,wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. Wymagane wadium nie zostało wniesione. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.05.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.05.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524948 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^