BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa sieci i przyłączy z rur preizolowanych oraz dostawa węzłó co w archiwum

OGŁOSZENIE
 
Przetarg na budowę sieci, przyłączy i  dostawę węzłów cieplnych, wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie.
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa sieci, przyłączy i  dostawa węzłów cieplnych, wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie”.

 

A. Zadania:

Zadanie 1 

Budowa sieci  i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych:

1) Sieć cieplna wysokich parametrów  ul. Wolności - Młynowa    

a)    Długość sieci:
                 2 x f76,1/140             L =   41,1 m
                 2 x f60,3/125             L = 118,5 m
b)   Długość przyłączy:
                 2 x f48,3/110             L = 225,2 m
                 2 x f42,4/110             L =   29,2 m
                 2 x f33,7/90               L =   46,9 m
c)    Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy  2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8
     w rurze ochronnej Arot ø32
2) Sieć cieplna wysokich parametrów os. Grunwaldzkie
       a)  Długość sieci:
                  2 x f139,7/225           L =   115,0 m
       b)  Długość przyłącza:
                       2 x f60,3/125              L = 32,5 m    w tym   10m w budynku
       c)  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy  2 x - XzTKMXpw 3 x 2
           x  0,8  w rurze ochronnej Arot ø32

3) Przyłącze cieplne do budynku ul Warszawska 14B                   

            a)    Przyłącze cieplne ø 33,7/90   L = 2  x 13,4m    w tym 8,9 m pod chodnikiem z kostki brukowej z

                  odtworzeniem i 3,5 m pod  posadzką, bez odtwarzania posadzki.

            b)  Odejście od sieci cieplnej  ø 88,9 trójnikiem prefabrykowanym, + zawory odcinające
            c)  Kabel do monitoringu 2 x  - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32

4) Przyłącze cieplne do budynku ul. Wojska Polskiego 25         

       a)  Przyłącze cieplne ø 33,7/90  L = 2  x   16,6m w tym 6m w budynku

       b)  Odejście od sieci cieplnej  ø 219,1  wcinką na gorąco  + zawory odcinające

Zadanie 2
Dostawa węzłów cieplnych
Węzły kompaktowe jednofunkcyjne wiszące:  
1.   Qco – 20 kW,          szt. 2
2.   Qco – 30 kW,          szt. 2
3.   Qco – 60 kW,          szt. 1
 
UWAGA !
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej – na poszczególne zadania.
2. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby elementów wykonywanych zadań.
 
B. Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1. Złożenie wadium:
Zadanie 1   -        30 000,00 złotych (trzydzieści tysięcy złotych),
Zadanie 2   -         5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych)
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
 
C. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  15.05.2014 r. do godziny 11:50.
 
D. Termin i kolejność wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
Zakończenie -  Zadanie 1 -  do  15.09.2014 r.,        
                      Zadanie 2 – do  25.07.2014 r..
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.07.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (14.07.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525103 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^