BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie w archiwum

OGŁOSZENIE

Przetarg na budowę przyłączy i dostawę węzłów cieplnych w Mrągowie

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,, Budowa przyłączy     i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie”.

Zadanie 1 

Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych do budynków:

1.        ul. Kopernika 1 (Powiatowy Urząd Pracy)        - ø 48,3/110                L = 2  x    68,0 m

2.        ul. Warszawska 26 (CKiT)                                 - ø 60,3/125                L = 2  x    56,0 m

3.        ul. Kopernika (dz. nr 20/3-6)                              - ø 42,4/110                L = 2  x      8,0 m

4.        ul. Piaskowa bud. nr 3 (dz. nr 324/4)                 - ø 76,1/140                L = 2  x  137,0 m                                                                                                + ø 60,3/125               L = 2  x    30,0 m

5.        ul. Kolejowa 13                                                  - ø 42,4/110                L = 2  x    17,0 m
6.        ul. Ratuszowej (dz. nr 93/16-5)                          - ø 48,3/110                L = 2  x    50,0 m
7.        ul. Żeromskiego 3/5 (dz. nr 110/1-5)                  - ø  33,7/90                 L = 2  x      9,0 m
8.        Dostawa rur preizolowanych i muf:
a)  Rura preizolowana standard                                - ø 168,3/250                          L = 6 m
a)   Rura preizolowana standard                                 - ø 219,1/315              L = 6 m
b)   Mufa kompletna (z pianką)                                  - ø 250                        szt. 2
c)    Mufa kompletna (z pianką)                                  - ø 315                        szt. 2
Zadanie 2
Dostawa węzłów cieplnych dwufunkcyjnych:
1.   ul. Kopernika (dz. nr 20/3-6) QC - 0,050 MW;  Qco – 30 kW,   Qcw – 20 kW   szt. 1
2.   ul. Ratuszowej (dz. nr 93/16-5) QC - 0,130 MW;  Qco – 100 kW, Qcw – 30 kW   szt. 1
3.   ul. Piaskowa bud. nr 3 QC - 0,200 MW;  Qco – 113 kW, Qcw – 87 kW   szt. 1
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1. Złożenie wadium:
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
2. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  09.07.2013 r. do godziny 11:50.
 
Termin i kolejność wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Dla wszystkich zadań - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                           zakończenie - Zadanie 1 -  do 15 października 2013 r.,   
                                                  Zadanie 2 – do 31 sierpnia 2013 r..
UWAGA !
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej – na poszczególne zadania.
2. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
3. Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.06.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.06.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (29.07.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524940 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^