BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa 4 przyłączy i dostawa węzłów cieplnych w Mrągowie w archiwum

OGŁOSZENIE
 
Przetarg na dostawę, montaż węzłów, budowę przyłączy cieplnych,
 wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie.
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa, montaż węzłów, budowa przyłączy cieplnych, wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie”.

 

Zadanie 1 

Budowa przyłączy cieplnych z rur preizolowanych do budynków:

1. ul. Wojska Polskiego 17
          Przyłącze cieplne ø 33,7/90                  L = 2  x   12 m
2. ul. Brzozowa 16
          Przyłącze cieplne ø 76,1/140                L = 2  x   21 m
          z  kablem do monitoringu  2  x XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø 32
3. ul. Bohaterów Warszawy 13
          Przyłącze cieplne ø 42,4/110                L = 2  x   4  m
          z  kablem do monitoringu  2  x XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø 32
4. ul. Kolejowa 2C
          Przyłącze cieplne ø 48,3/110                L = 2  x   122 m
          z  kablem do monitoringu  2  x XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø 32
Zadanie 2
Dostawa węzłów cieplnych:
  1. Jednofunkcyjny, kompaktowy, wiszący  węzeł cieplny Qco - 14 kW                                      szt. 3
  2. Dwufunkcyjny, kompaktowy, wiszący  węzeł cieplny   Qco - 21kW,  Qcw - 19 kW                 szt. 1
Zadanie 3
Dostawa węzłów cieplnych:
  1. Jednofunkcyjny  węzeł cieplny   Qco - 400 kW                                                                     szt. 1
  2. Dwufunkcyjny  węzeł cieplny     Qco - 26 kW,  Qcw -  24 kW                                                szt. 1
Zadanie 4
Montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych  w budynkach:
  1. ul. Brzozowa 16
  Jednofunkcyjny  węzeł cieplny        Qco - 400 kW                                                                   szt. 1
  2. ul. Bohaterów Warszawy 13      
  Dwufunkcyjny  węzeł cieplny        Qco - 26 kW               Qcw -  24 kW                                    szt. 1
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1. Złożenie wadium:
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
2. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  19.09.2012 r. do godziny 11:50.
Termin i kolejność wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
                                    Rozpoczęcie              - Zadanie 1, 2, i 3 - po podpisaniu umowy.
                                                                     - Zadania 4 - po dostawie węzłów.
 
                         Zakończenie    - Zadanie 1                 do     9 listopada 2012 r.,
                                               - Zadanie 2 i 3             do   23 października 2012 r.,
                                               - Zadanie 4                 do   22 listopada 2012r..
 
 
UWAGA !
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej – na poszczególne zadania.
2. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.09.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.09.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.10.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.10.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524944 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^