BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa przyłączy i węzła w Mrągowie etap I w archiwum

OGŁOSZENIE
 
 
Przetarg na budowę węzła i przyłączy cieplnych
 z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa węzła i przyłączy cieplnych w Mrągowie”.
 
Zadanie 1
1. Budowa przyłącza cieplnego z rur preizolowanych do budynku ul. Mrongowiusza 73
Przyłącze cieplne ø 42,4/110             L = 2  x   24,2 m
 
2. Montaż węzła cieplnego w budynku ul. Mrongowiusza 73
Węzeł cieplny jednofunkcyjny Qco - 80 kW
 
 
Zadanie 2
Budowa przyłącza cieplnego z rur preizolowanych do budynku os. Mazurskie 1A (ZWiK)
Przyłącze cieplne ø 48,3/110          L = 2  x   222 m
 
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1. Złożenie wadium:
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
2. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  7.08.2012 r. do godziny 11:50.
Termin i kolejność wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Dla wszystkich zadań:
- rozpoczęcie: po podpisaniu umowy,
- zakończenie:
- Zadanie 1  do   15 października 2012 r.,                                
- Zadanie 2  do   24 września 2012 r.
 
UWAGA ! W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, tel. 89-741-69-36 w 223, Stanisław Skwarczyński, tel. 89-741-69-36 w 214    w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.07.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.07.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.10.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.10.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525097 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^