BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zakup samochodu dostawczego do 3,5Mg w archiwum

OGŁOSZENIE
 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, 
tel. 89 741 6936, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę samochodu dostawczego
 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę samochodu dostawczego spełniającego następujące kryteria:
 
I.      Wymagania dotyczące pojazdu dostawczego:
1.     Dopuszczalna masa całkowita – 3 500 kg
2.     Ilość miejsc w podwójnej kabinie – sześć, łącznie z kierowcą
3.     Silnik Turbo Diesel, Euro 5, moc:  min. 70kW, max. 100kW
4.     Ładowność powyżej 750kg
5.     Długość skrzyni ładunkowej min. 1,6m
6.     Wspomaganie kierownicy
7.     ABS
8.     Centralny zamek sterowany pilotem
9.     Immobiliser
10.           Radio
11.           Kolor nadwozia - ciemny
12.           Drzwi tylne otwierane na boki
13.           Hak holowniczy
14.           Rok produkcji – 2011 lub2012 – fabrycznie nowy
15.           Warunki gwarancji i serwisu - gwarancja minimum 24 miesięcy oraz minimum 8 lat gwarancji na perforację nadwozia
17.Stacja serwisu pojazdu (jest także punktem odbioru samochodu) – nie dalej   niż 70 km od Mrągowa
 
II.   Oferta winna zawierać. 
1. Cenę samochodu netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT oraz wyliczoną cenę brutto, z wyposażeniem jw.. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją oferty.
2. Termin dostawy samochodu nie później niż do dnia 31 maja 2012 r.
3. Zobowiązanie dostarczenia: informacji zawierających parametry katalogowe oferowanego samochodu, karty pojazdu, karty gwarancyjnej, warunków serwisu, instrukcji obsługi, wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu, dokumentu potwierdzającego spełnienie normy emisji spalin - w języku polskim.
III. Kryteria oceny ofert:
1. Cena oferty - 95%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
C =  cena oferowana minimum brutto/cena badanej oferty x 100 pkt. x 95%
 
2. Zużycie paliwa – 5%
Oferta o najniższej wartości zużycia paliwa na 100 km w ruchu miejskim uzyska  najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty  w kryterium zużycie paliwa.
Zp = najniższa wartość zużycia paliwa spośród złożonych ofert/wartość zużycia paliwa oferty badanej x  100 pkt. x 5%
 
Liczba punktów przyznana każdej z ofert stanowić będzie sumę punktów obliczonych w zakresie każdego z wyżej podanych kryteriów. Oferta przedstawiająca największy bilans punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 
IV. Złożenie oferty:   
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, do dnia 20.03.2011 r.:
a)     w sekretariacie Spółki: osobiście, listem, faxem
b)    do kierownika działu technicznego: e-mailem - poczta e-mail d.techniczny@mec.mragowo.pl, (za potwierdzeniem odbioru).
 
V. Kontakt:
Uprawniony do kontaktu z Oferentami jest Kierownik Działu Technicznego Pan Stanisław Skwarczyński, tel. 89 741-69-36, fax. 89 741- 65-94, poczta e-mail d.techniczny@mec.mragowo.pl,
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (01.03.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (01.03.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (10.05.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (10.05.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525082 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^