BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zawiadomienie o wyborze oferty w archiwum

Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego typu 32.2 sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 2000 Mg i węgla kamiennego typ 32.2 klasy 22/16/06, sortymentu miał MIIA w ilości 12000 Mg, wygrała firma BARTER S.A. ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: na 100 możliwych do uzyskania punktów otrzymała 100 punktów. Przewidywany termin zawarcia umowy z firmą BARTER określa się na 16 maja 2010 r.
 
Jednocześnie informujemy, iż w przetargu na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort i miał ofertę złożyła jeszcze firma SUEK Polska Sp. z o.o. ul. J. Heweliusza 11 p. 1301, 80-890 Gdańsk. Oferta tego Wykonawcy została odrzucona ponieważ w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.03.2011 r., w pkt. V pp. 6a wymagaliśmy ,,złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy”. Wymaganie to podkreśliliśmy w pkt. VI pp. 10 SIWZ. Wymagane oświadczenie nie zostało złożone, a w złożonym przez SUEK Polska formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) dokonano istotnych zmian. Zaznaczaliśmy  w  SIWZ że warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszej specyfikacji. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona. W złożonej ofercie brakuje oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy. Wykonawca domaga się szeregu istotnych zmian w postanowieniach umowy. Wnosi zastrzeżenia do warunków zamówienia określonych w SIWZ, nie akceptuje warunków płatności, nie wyraża zgody na przepadek wadium, nie wyraża zgody na wykonanie zamówienia zgodnie z naszymi warunkami, ważność cenową oferty określa na 7 dni od daty złożenia oferty, nie wyrażacie zgody na sześćdziesięciodniowe związanie ofertą. W pkt. 3 Oferty ostatecznej żądaliśmy sześćdziesięciodniowego okresu. Wykonawca deklaruje trzydziestodniowy okres związania ofertą, co nie jest zgodne z naszymi wymaganiami i art. 85 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych, który stanowi ,,Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji …”.
         
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (28.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (28.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.03.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.03.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525159 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^