BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa sieci i węzłów w Mrągowie w archiwum

 
OGŁOSZENIE
 
 
Przetarg na budowę węzłów i sieci cieplnej,
 wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa węzłów i sieci cieplnej w Mrągowie”.
 
 
Zadanie 1

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur preizolowanych, os. Piaskowe

1. Sieć cieplna:
- ø 139,7/225              L = 2  x   55,1 m
- ø 114,3/200              L = 2  x 271,0 m
- ø   88,9/160              L = 2  x   86,1 m
- ø   76,1/140              L = 2  x     2,3 m
- ø   60,3/125              L = 2  x   14,4 m
2. Przyłącza:
- ø   60,3/125              L = 2  x   14,4 m
- ø   48,3/110              L = 2  x 147,5 m
 
Zadanie 2
Budowa węzła cieplnego w budynku nr 2, os. Piaskowe
Węzeł cieplny dwufunkcyjny Qcw śr – 87 kW, Qco 123 kW
 
Zadanie 3
Budowa przyłącza do budynku os. Mazurskie 36
Przyłącze – ø 76,1/140           L = 2 x 107 m
 
Zadanie 4
Montaż węzła cieplnego w budynku os. Mazurskie 36
Węzeł cieplny dwufunkcyjny Qcw śr – 142 kW, Qco 285 kW
 
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2.
Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1. Złożenie wadium:
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b) w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
2. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  22.03.2011 r. do godziny 11:50.
Termin i kolejność wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Dla wszystkich zadań:
- rozpoczęcie: po podpisaniu umowy,
- zakończenie:
- Zadanie 1 i 2, do 30 czerwca 2011 r.,
- Zadanie 3 i 4 do 31 sierpnia 2011 r.
 
UWAGA ! W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.30 do 12.30.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (04.03.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (04.03.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524967 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^