BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu na dostawy niesortu w archiwum

                                                                                                                                     OGŁOSZENIE
 
 
            Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego typu 32.2 sortymentu niesort klasy 23/14/08  w ilości 400 Mg wygrała firma ENERGO Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 84A, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj. na 100 możliwych do uzyskania punktów otrzymała 100 punktów.
           
            Jednocześnie informujemy, iż w przetargu na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort ofertę złożyła jeszcze firma BARTEX Sp. z o.o., 14-526 Płoskinia Chruściel 4 Oddział Bydgoszcz 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 – złożona oferta na 100 punktów możliwych do uzyskania, otrzymała 95,48 punktów.
           
            Przewidujemy zawarcie umowy, z wygranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 7 lutego 2011 r.
 
 
Mrągowo, dn. 25.01.2010 r.
                                 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.01.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.01.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (06.07.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (06.07.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525085 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^