BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wymiana i budowa sieci cieplnej i przyłączy w Mrągowie w archiwum

    OGŁOSZENIE
 
Przetarg na wymianę i budowę sieci cieplnych wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa i wymiana sieci cieplnych, w Mrągowie”.
Zadanie 1
Wymiana rur sieci ciepłowniczej kanałowej na rury preizolowane:
1.      Montaż zaworów preizolowanych 2 x Dn 250 ø 273,0/400
2.      Średnica sieci ø 273,0/400 długość 2 x 111,5 m
Zadanie 2
Budowa sieci cieplnej preizolowanej:
1.      Średnica sieci ø 273,0/400 długość 2 x 652,0 m
2.      Średnica sieci ø 139,7/227 długość 2 x 31,5 m z zaworami ø 139,7/227 i odwodnieniem
Zadanie 3
Budowa sieci cieplnej i przyłącza preizolowanego:
1.      Średnica sieci ø 273,0/400 długość 2 x 87,0 m
2.      Średnica przyłącza ø 48,3/110 długość 2 x 15,0 m
zgodnie z Wytycznymi.
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, do dnia 10.02.2011 r.
Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert 
1.      Złożenie wadium:
     a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b)   w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,                                                        
     najpóźniej w terminie składania oferty.
2.      Złożenie oferty:
                   Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  18.02.2011 r. do godziny 11:50.
                 
Termin i kolejność wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Dla wszystkich zadań - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy,
                                       - zakończenie -  do 30 czerwca 2011 r.
Zamówienie należy wykonywać zgodnie z ustaloną kolejnością zadań, zaczynając od zadania pierwszego.
 
UWAGA ! W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie liczby wykonywanych zadań.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.30 do 12.30.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.01.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.01.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525105 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^