BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Demontarz sieci napowietrznej w Mragowie w archiwum

   OGŁOSZENIE
 
Przetarg na demontaż napowietrznych sieci cieplnych przesyłowych wysokich parametrów, wykonanych z rur stalowych ocieplonych wełną mineralną i blachą ocynkowaną, wraz z demontażem komór, studni, podpór i fundamentów.
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórkowych robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Demontaż napowietrznych sieci cieplnych w Mrągowie”.
 
Zadanie 1
Demontaż napowietrznej sieci cieplnej o DN 250,0 długość ok. 2 x 652,0 m wraz z demontażem komór, studni, podpór i fundamentów.
 
Zadanie 2
Utylizacja i odzysk pozyskanych materiałów z demontażu sieci
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, do dnia 15.02.2011 r.
Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert
1.      Złożenie wadium:
a)      w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b)      w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,                                                        
     najpóźniej w terminie składania oferty.
2.   Złożenie oferty:
      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
            11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  18.02.2011 r. do godziny 11:50.
                 
Termin i kolejność wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Dla wszystkich zadań - rozpoczęcie – po zakończeniu sezonu grzewczego,
                                        - zakończenie -  do 31 maja 2011 r.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.30 do 12.30.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.01.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.01.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (18.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525139 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^