BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w Mrągowie w archiwum

    OGŁOSZENIE
 
Przetarg na:  „Budowę przyłączy i węzłów cieplnych w  Mrągowie.
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:
-     Zadanie 1  –  budowa przyłączy do budynków ul. Szkolna 1, ul. Sobczyńskiego 1A             
          i ul. Szkolna  dz. nr 5-25/2 wraz z węzłem cieplnym.
-      Zadanie 2   – budowa przyłącza wraz z węzłem cieplnym ul. Mrongowiusza 49 A,
-      Zadanie 3   – budowa przyłącza wraz z węzłem cieplnym   ul. Wojska Polskiego 1,
-      Zadanie 4   - budowa węzła cieplnego ul Spacerowa 1
-      Zadanie 5  -  wymiana sieci i przyłączy niskich parametrów ul. Wojska polskiego 6
zgodnie z Wytycznymi.
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, do dnia 31.05.2010 r.
I.              Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert  
1.             Złożenie wadium:
a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b)        w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.
2.         Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  08.06.2010 r. do godziny 11:50.
 
II.    Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana i budowa sieci rozdzielczych, przyłączy cieplnych wysokich parametrów oraz węzłów cieplnych  w Mrągowie”:

               
 Zadanie 1budowa przyłączy cieplnych z rur preizolaowanch z przewodem   sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu i węzła cieplnego na ul Szkolnej:
A.                           Przyłącze do budynku oraz węzeł cieplny ul Szkolna dz. nr 5-25/2:
ü    -  DN 88,9/160                l = 2 x   118,5 m
ü    -  DN 60,3/125               l = 2 x    29,0 m
ü    - węzeł cieplny EWC 110/90 z instalacją elektryczną (bez instalacji solarnej)
B.                           Przyłącze do budynku ul. Sobczyńskiego 1 A
ü    - DN 76,1/140                l = 2 x   35,0 m
C.                          Przyłącze do budynku ul. Szkolna 1
ü    - DN 48,3/110                 l = 2 x   11,5 m
 
 Zadanie 2 – budowa przyłącza cieplnego z rur preizolaowanch z przewodem   sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu oraz węzła cieplnego na                                    ul. Mrongowiusza 49 A:
A.            Przyłącze do budynku ul. Mrongowiusza 49 A
ü -  DN 60,3/125                       l = 2 x    22,5 m
ü -  DN 42,4/110                      l = 2 x    31,5 m
B.             - węzeł cieplny CO  50kW z instalacją elektryczną
Zadanie 3budowa przyłącza cieplnego z rur preizolaowanch z przewodem   sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu oraz węzła cieplnego na                                    ul. Wojska Polskiego 1
A.             Przyłącze do budynku ul. Wojska Polskiego 1
ü -  DN 42,4/110                      l = 2 x    13,5 m
B.             - węzeł cieplny CO  70kW z instalacją elektryczną
 
Zadanie 4  -  Budowa węzła cieplnego CO i CWu na ul. Spacerowej 1
A.             – węzeł cieplny CO – 100kW  CWu – 15 kW  z instalacją elektryczną
 
Zadanie 5 Wymiana sieci i przyłączy nisko parametrowych na rury preizolowane                          z przewodem sygnalizacyjnym na ul. Wojska Polskiego 6
 
A.            Sieć rozdzielcza
ü         - DN 88,9/160                 l = 2 x   114,0 m
B.            Przyłącza
ü    -  DN 48,3/110                l = 2 x   12,0 m
ü        -  DN 60,3/125                l = 2 x    7,0 m
 
III.        Pożądany termin wykonania:
Dla wszystkich zadań - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                                    - zakończenie -  do 30 września 2010 r.
 
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7,30 do 12,30.
 
Mrągowo, dn. 11 maja 2010 r.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (11.05.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.01.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (25.01.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524942 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^