BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych. w archiwum

    OGŁOSZENIE
 
Przetarg na wymianę i budowę sieci rozdzielczych, przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych wraz z instalacją elektryczną.
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ,,Wymiana i budowa sieci rozdzielczych, przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur preizolowanych wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu oraz węzłów cieplnych wraz z instalacją elektryczną, w Mrągowie”:
- Zadanie 1 II etap – wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy na os. Grunwaldzkim,
- Zadanie 2 – wymiana przyłącza, budowa przyłączy, budowa węzłów cieplnych wraz z instalacją elektryczną, w rejonie ul. Mrongowiusza 65 A,
- Zadanie 3 – wymiana sieci rozdzielczej wraz z przyłączami, w rejonie ul. Mrongowiusza 35,
zgodnie z Wytycznymi.
 
Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, do dnia 15.03.2010 r.
I.                   Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert  
1.      Złożenie wadium:
     a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
     b)   w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,                                                        
     najpóźniej w terminie składania oferty.
2.      Złożenie oferty:
                   Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  02.04.2010 r. do godziny 11:50.
 
II.    Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana i budowa sieci rozdzielczych, przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur preizolowanych wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu oraz węzłów cieplnych wraz z instalacją elektryczną, w Mrągowie”:
                 
    Zadanie 1 - wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy cieplnych, wraz z przewodem
                          sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu na os. Grunwaldzkim:
     A. Sieć rozdzielcza wysokich parametrów:
     - DN 114,3/200               l = 2 x   58,5m
     - DN 88,9/160                l = 2 x 103,0m
     B. Przyłącza wysokich parametrów:
     - DN 76,1/140                l = 2 x   79,5m
     - DN 60,3/125                 l = 2 x   111,2m
     Zadanie 2 – wymiana przyłącza, budowa przyłączy, budowa węzłów cieplnych wraz z instalacją elektryczną, w rejonie ul.      
                            Mrongowiusza 65 A:
      A. Wymiana istniejącego przyłącza wysokich parametrów na:
     - DN 88,9/160                 l = 2 x   62,5m
     B. Budowa przyłączy wysokich parametrów:
     - DN 76,1/140                 l = 2 x 117,5m
     - DN 60,3/125                l = 2 x   17,0m
     - DN 48,3/110                 l = 2 x   5,0m
     C. Węzłów cieplnych:
             - o mocy 421 kW – 1szt
             - o mocy 270 kW – 1szt.
             - o mocy 150 kW – 1szt.   
      Zadanie 3 - wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy cieplnych, wraz z przewodem
                           sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w rejonie ul. Mrongowiusza 35:
     A. Sieć rozdzielcza niskich parametrów:
     - DN 88,9/160                l = 2 x 35,0m
     - DN 76,1,3/140             l = 2 x 5,0m
     B. Przyłącza niskich parametrów:
     - DN 76,1/140                l = 2 x   16,0m
     - DN 60,3/125                 l = 2 x   18,0m
     - DN 33,7/90                   l = 2 x   18,5m
   
 
III.             Pożądany termin wykonania:
      Dla zadania I    - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                             - zakończenie -  do 30 września 2010 r.
      Dla zadania II   - rozpoczęcie – 1 czerwca 2010 r.
                             - zakończenie -  do 30 lipca 2010 r.
      Dla zadania III  - rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                            - zakończenie -  do 30 września 2010 r.
 
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7,30 do 12,30.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (01.03.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (01.03.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (13.04.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (13.04.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525001 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^