BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa przyłącza z rur preizolowanych w archiwum

 

Przetarg na budowę

 przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur preizolowanych i węzła cieplnego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie ul. Wolności 2.

 
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych Budowę przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur preizolowanych i węzła cieplnego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie ul. Wolności 2, zgodnie z Wytycznymi.

 
            Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze
            Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, do dnia 28.09.2009 r.
I.         Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert
1.      Złożenie wadium:
     a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
     b)   w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej
           w terminie składania oferty.
2.      Złożenie oferty:
                  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  05.10.2009 r. do godziny 11:50.
 
II.     Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur preizolowanych i węzła cieplnego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie ul. Wolności 2.

A.    Przyłącze cieplne wysokich parametrów z rur preizolowanych z przewodem    
sygnalizacyjnym o łącznej długości 2 x 55m:
- Ø 76,1/140          l = 2 x 36,5m
- Ø 60,3/125          l = 2 x 18,5m
- zawory preizolowane odcinające z odwodnieniem 2 x 76,1/140
- przecisk pod drogą wojewódzką - rury osłonowe 2 x Ø 273 x 7      L = 2 x 27 m
- miejsce włączenia w istniejący rurociąg z sieci preizolowanej,
o średnicy 2 x Ø 139,7/225
- kabel monitorujący 2 x XzTKMXpw 3x2x0,8 ułożony wzdłuż trasy  w rurze ochronnej Arot AR 50,
B. Węzeł cieplny C.O. o mocy 200 kW z instalacją elektryczną.
              
         III.    Pożądany termin wykonania:
                    Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                    Zakończenie -  do 31 grudnia 2009 r.
 
    Dodatkowych informacji udzieli Kierownik Działu Technicznego Stanisław Skwarczyński,   
    Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7,30 do 12,30.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.09.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.09.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.11.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.11.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525169 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^