BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych w archiwum

 
OGŁOSZENIE
 
 
Przetarg na wymianę i budowę sieci rozdzielczych, przyłączy cieplnych
wysokich parametrów z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ,,Wymiana i budowa sieci rozdzielczej, przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur preizolowanych wraz z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu oraz węzłów cieplnych,                               w Mrągowie:
- Zadanie 1 - wymiana sieci rozdzielczych i przyłączy na os. Grunwaldzkim,
- Zadanie 2 - budowa sieci rozdzielczej i przyłączy oraz węzłów grzewczych                 
  w rejonie ul. Mrongowiusza i ul. Spacerowa,
- Zadanie 3 - budowa przyłącza cieplnego do budynku
  przy ul. M. C. Skłodowskiej 5A.”
zgodnie z Wytycznymi.
 
 
            Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać w biurze
            Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, do dnia 20.05.2009 r.
I.                   Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert
1.      Złożenie wadium:
     a)  w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
b)   w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,                                                        
     najpóźniej w terminie składania oferty.
2.      Złożenie oferty:
                   Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
                  11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia  27.05.2009 r. do godziny 11:50.
 
II.     Przedmiot zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia jest wymiana i budowa sieci rozdzielczych oraz   

 przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur preizolowanych wraz

 z przewodem sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu, w Mrągowie:

                 
                  Zadanie 1 - wymiana sieci rozdzielczych i przyłączy cieplnych, wraz z przewodem
                  sygnalizacyjnym i przewodem do monitoringu na os. Grunwaldzkim,
                  o średnicach i łącznych długościach:
                   A. Sieć rozdzielcza wysokich parametrów:
     - DN 168,3/250               l = 2 x 114,5m
     - DN 139,7/225               l = 2 x 125,5m
     B. Przyłącza wysokich parametrów:
     - DN 88,9/160                 l = 2 x   58,5m
     - DN 76,1/140                 l = 2 x   77,5m
     - DN 76,1/125                 l = 2 x   26,5m
     - DN 60,3/125                 l = 2 x   99,0m
     - DN 48,3/110                 l = 2 x 109,0m
        Zadanie 2 - budowa sieci rozdzielczej i przyłączy oraz węzłów cieplnych                
                   w rejonie ul. Mrongowiusza i ul. Spacerowa, o średnicach i łącznych
                   długościach:
                   A. Sieć rozdzielcza wysokich parametrów:
     - DN 114,3/200               l = 2 x 340,5m
     - DN 88,9/160                 l = 2 x   38,5m
     B. Przyłącza wysokich parametrów:
     - DN 76,1/140                 l = 2 x 148,5m
     - DN 60,3/125                l = 2 x   37,0m
     - DN 48,3/110                 l = 2 x   35,5m
     C. Węzłów cieplnych:
             - o mocy 150 kW – 1szt
             - o mocy 250 kW – 1szt.
 
   Zadanie 3 - budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów wraz
   z przewodem sygnalizacyjnym  i przewodem do monitoringu do budynku
   ul. M.C. Skłodowskiej 5 A,  o średnicy - DN 48,3/110                l = 2 x 157,7m.
 
          III.    Pożądany termin wykonania:
                    Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy.
                    Zakończenie -  do 30 września 2009 r.
 
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Waldemar Czajkowski,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7,30 do 12,30.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.05.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (08.05.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.07.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (17.07.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525131 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^