BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy węgla niesort na sezon grzewczy 2008/2009 w archiwum

                                               OGŁOSZENIE
         Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę węgla kamiennego typu 32.2 sortymentu niesort klasy 23/14/08  w ilości 2 000 Mg dla dostaw na sezon grzewczy 2008/2009, wygrała firma ,,WĘGLOPOL” Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce, ponieważ zaoferowała najkorzystniejszą ofertę, tj.: dla dostawy węgla kamiennego typu 32.2 sortymentu niesort klasy 23/14/08  - 295,00 zł/Mg + 22 % VAT = 359,90 zł brutto, (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć 90/100 złotych/Mg brutto). Na 100 możliwych do uzyskania punktów otrzymała 100 punktów.
         Jednocześnie informujemy, iż w przetargu na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort oferty złożyło jeszcze dwóch Wykonawców:     
1. ENERGO Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A : 
    na 100 punktów możliwych do otrzymania, uzyskała 88,06 punktów.
2. BARTEX Sp. z o.o., 14-526 Płoskinia, Chruściel 4,                                         
    Oddział Bydgoszcz, 85-223 Bydgoszcz, ul. Chwytowo 2:                                    
    na 100 punktów możliwych do otrzymania, uzyskał 92,19 punktów.
 
                                                       

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (19.05.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (19.05.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.06.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (30.06.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524953 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^