BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 w archiwum

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
,,Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017 i 2018 ‘’
 
 
1.      Badanie sprawozdania finansowego powinno być zrealizowane:
              - za 2017 r. – do 31 marca 2018 roku,
              - za 2018 r. – do 31 marca 2019 roku.
 
2.      Oferta powinna zawierać:
- informacje o firmie, jej statusie prawnym i kierownictwie,
- wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia w badaniu firm ciepłowniczych,
- listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie   sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,
- zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów,
- zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC,
- oświadczenie o niezależności wobec badanego podmiotu,
- wypis z KRS lub CEIDG,
- zaświadczenie NIP i REGON,
- proponowaną cenę badania (netto bez VAT) – tj. kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty badania: odrębnie za 2017 r. i za 2018 r.
 
3.      Zainteresowani proszeni są  o składanie ofert z dopiskiem  ,,OFERTA – BILANS’’,
które należy składać w terminie do 10 października 2017 r. w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.,  os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.
 
4.      Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel.:89/741-69-36 lub e-mail: gk@mec.mragowo.pl
 
            Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia,
            możliwość unieważnienia procedur bez podania przyczyn oraz    
             ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.         
.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.09.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (26.09.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524958 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^