BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej w archiwum

Zmiana treści zapisu w załączniku nr 3 do Wytycznych z dnia 22 maja 2017 r. - Wzór umowy - w przetargu na Modernizację instalacji uzdatniania wody sieciowej
w Kotłowni rejonowej przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie   
 
 
1.      Zamawiający zmienia treść zapisu §1 pkt. 2.8.10. o brzmieniu:
,,Jakiekolwiek błędy lub braki w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie powodują uwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób wolny od wad i zapewniający osiągnięcie celu wskazanego przez Zamawiającego. Konieczność weryfikacji tego dokumentu w powyższym zakresie obciąża Wykonawcę, a o wykryciu jakichkolwiek błędów lub braków Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje
o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień”, poprzez wykreślenie następujących wyrazów:
,,Konieczność weryfikacji tego dokumentu w powyższym zakresie obciąża Wykonawcę, a o wykryciu jakichkolwiek błędów lub braków Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień”.
 
2.      Poprawiona treść zapisu §1 pkt. 2.8.10. otrzymuje brzmienie:
,,Jakiekolwiek błędy lub braki w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie powodują uwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób wolny od wad i zapewniający osiągnięcie celu wskazanego przez Zamawiającego.
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.06.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (23.06.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524947 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^