BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r. w archiwum

OŁOSZENIE
Przetarg na budowę sieci, przyłączy i węzła cieplnego, w Mrągowie w 2017r.
 
 
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa sieci, przyłączy i  węzła cieplnego, w Mrągowie”.
 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci, przyłączy cieplnych z rur preizolowanych i węzła cieplnego”:

1.      Sieć cieplna wysokich parametrów  ul. Sienkiewicza - Plutonowa (rys. nr 01) 

  Włączenie do istniejącej sieci trójnikiem prefabrykowanym.

 Długość sieci:
-  f 76,1/140                        L =  2 x   55,4 m
-  f 60,3/125                        L =  2 x 111,1 m
2.      Przyłącza cieplne
  Długość przyłączy:
-  f 48,3/110                        L =  2 x 17,7 m (do budynku przy ul. Plutonowej 3)
-  f 48,3/110                        L =  2 x 14,1 m(do budynku przy ul. Plutonowej 3A)
-  f 48,3/110                        L =  2 x 26,0 m(do budynku przy ul. Plutonowej 5)
-  f 48,3/110                        L =  2 x 56,7 m(do budynku przy ul. Plutonowej 11)
  Kabel do monitoringu ułożony wzdłuż sieci i przyłączy 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 w rurze ochronnej Arot ø32.
  Podłączenie węzłów ciepłowniczych w budynkach.
3.      Węzeł
  Węzeł cieplny dwufunkcyjny dla budynku przy ul.Plutonowej11 Moc Qco        75,0 kW,     Qcw    36,0 kW wraz z instalacją elektryczną.
  Podłączenie i uruchomienie.
 
1. Wytyczne zawierające wymagania w stosunku do Oferentów można uzyskać  w biurze Miejskiej Energetyki Cieplnej 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2 lub pod adresem: techniczny@mec.mragowo.pl.
2. Termin wpłacenia wadium i złożenia ofert: 
a) Złożenie wadium w wysokości 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych):
- w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,
- w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej  w terminie składania oferty.
b) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                
11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2  do dnia 31.03.2017 r. do godziny 11:50.
3. Termin wykonania zamówienia:    Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy.
Zakończenie - do 31.07.2017 r.,
UWAGA !
W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, może nastąpić ograniczenie zakresu zamówienia.
 
Dodatkowych informacji udzielą: Zygmunt Szewczyk, Stanisław Skwarczyński,
Tel. 0-89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7.00 do 14.30.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.02.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (22.02.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1524943 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^