BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja z otwarcia ofert na dostawy niesortu w I kw. 2017r. w archiwum

Informacje z otwarcia ofert
 
W oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informacje z otwarcia ofert w dn. 15.12.2016 r., złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego sortymentu niesort klasy 23/14/08 w ilości 1000 Mg. Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 361479 – 2016 z dn. 2016-12-07.
 
 
I. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 430131,00 zł brutto na sfinansowanie powyższego zamówienia. Kwota ta zostanie zwiększona proporcjonalnie o potencjalne zwiększenie ilości dostarczanego węgla, do 20%.
 
II. Oferty złożyli następujący Wykonawcy z nw. cenami:
1. WĘGLOPASZ Spółka z o.o. 60- 648 Poznań ul. Piątkowska 149/6: 455,00 zł/Mg + 23% VAT = 559,65 zł brutto/Mg -  za 1000Mg  559650,00 zł brutto;
2. ,,WĘGLOPOL” Spółka z o.o. 11-200 Bartoszyce, ul. M. Konopnickiej 2A: 335,00 zł/Mg + 23% VAT = 412,05 zł brutto/Mg -  za 1000Mg  412050,00 zł brutto;
3. KTK Polska Spółka z o.o. ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk: 389,00 zł/Mg + 23% VAT = 478,47 zł brutto/Mg -  za 1000Mg  478470,00 zł brutto;
 
III. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w SIWZ zostały zaakceptowane w złożonych ofertach przez wszystkich Wykonawców.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.12.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (15.12.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1525006 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^