BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Badanie sprawozdania finansowego za 2016r. w archiwum

 
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016.
 
Termin przeprowadzenia badania: do 15 marca 2017r.
 
Oferta powinna zawierać:
           1. dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych
           2. dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia
          3. proponowaną cenę usługi (bez VAT).
 
Oferty z dopiskiem \"Bilans 2016\" prosimy składać do dnia 17 pażdziernika 2016r
na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo
 Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel. 89 741 69 36 wew. 215 w godz. : od 700do 1500 lub e-maill gk@mec.mragowo.pl
Zastrzega się możliwość unieważnienia procedur, prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych.

Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.10.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (03.10.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (24.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1461010 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^