BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Kontakt
  RODO
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Majątek     16.01.2017     
  ∴  Kapitał zakładowy     01.07.2003     
 
  «   Majątek

Majątek

1. Kapitał własny na 31.12.2015r. 11 075 087,97 zł
- kapitał podstawowy 4 750 500,00 zł
- kapitał zapasowy 5 155 194,98 zł
- kapitał z aktualizacji wyceny 1 053 836,34 zł

2. Aktywa trwałe na 31.12.2015r. 10 846 103,31 zł
- wartości niematerialne i prawne 11 357,81 zł
- rzeczowe aktywa trwałe 10 679 927,50 zł

3. Aktywa obrotowe na 31.12.2015r. 3 531 624,82 zł
- zapasy 1 534 322,89 zł
- należności krótkoterminowe 1 574 448,82 zł
- inwestycje krótkoterminowe 403 902,56 zł

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 302 640,16 zł
- rezerwy na zobowiązania 1 085 347,84 zł
- zobowiązania długoterminowe 716 000,00 zł
(pożyczka z WFOŚiGW)
- zobowiązania krótkoterminowe 1 493 812,09 zł


 

___________________________________________________________
Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.01.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.01.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.01.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.01.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1468914 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^