BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot działalności
  Organizacja Spółki
  Organy Spółki
  Struktura własnościowa
  Majątek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciepła
  Regulamin Świadczenia Usług
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spółce
  ∴ Państwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Straż pożarna
  Spółka
  ∴ Organy spółki
  ∴ Status spółki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Majątek     16.01.2017     
  ∴  Kapitał zakładowy     01.07.2003     
 
  «   Majątek

Majątek

1. Kapitał własny na 31.12.2017r. 12 050 896,90 zł
- kapitał podstawowy 4 819 900,00 zł
- kapitał zapasowy 5 627 825,98 zł
- kapitał z aktualizacji wyceny 960 444,89 zł

2. Aktywa trwałe na 31.12.2017r. 10 599 417,10 zł
- wartości niematerialne i prawne  37 072,68 zł
- rzeczowe aktywa trwałe 10 410 017,42 zł

3. Aktywa obrotowe na 31.12.2017r. 4 247 839,02 zł
- zapasy 2 170 024,80 zł
- należności krótkoterminowe 2 017 956,74 zł
- inwestycje krótkoterminowe 9 284,98 zł

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 796 359,22 zł
- rezerwy na zobowiązania 1 105 921,80 zł
- zobowiązania długoterminowe 0,00zł
- zobowiązania krótkoterminowe 1 468 965,15 zł


 

___________________________________________________________
Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.01.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (16.01.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.02.2019)
Dokument modyfikował(-a):  Zbigniew Kaszałowicz  (07.02.2019)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1739372 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^