BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot dzia?alno?ci
  Organizacja Spó?ki
  Organy Spó?ki
  Struktura w?asno?ciowa
  Maj?tek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciep?a
  Regulamin ?wiadczenia Us?ug
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygni?cia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spó?ce
  ∴ Pa?stwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Stra? po?arna
  Spó?ka
  ∴ Organy spó?ki
  ∴ Status spó?ki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarz?du
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Organy spó?ki     01.03.2019     
  ∴  Organy spó?ki w archiwum     16.01.2017     
 
  «   Organy spó?ki

Organy spó?ki:


Zarz?d:
Zarz?d jednoosobowy - Przemys?aw Budzy?ski

 

Rada Nadzorcza:
1. Sebastian Nawrocki - przewodnicz?cy
2. Dobrochna Ossowska - Salamonowicz - zast?pca przewodnicz?cego
3. Ireneusz Kopczy?ski
4. Jerzy Aki?cza
5. Wojciech Kazimierczuk

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Miasto Mr?gowo, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Mr?gowa.

 

___________________________________________________________
Dokument utworzył(-a):  Przemys?aw Budzy?ski  (01.03.2019)
Dokument wprowadził(-a):  HEXNET  (01.03.2019)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemys?aw Budzy?ski  (22.05.2020)
Dokument modyfikował(-a):  Przemys?aw Budzy?ski  (22.05.2020)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1740110 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^