BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Informacje podstawowe
  Przedmiot dzia?alno?ci
  Organizacja Spó?ki
  Organy Spó?ki
  Struktura w?asno?ciowa
  Maj?tek
  Koncesje
  Finanse
  Taryfy dla ciep?a
  Regulamin ?wiadczenia Us?ug
  Przetargi
  ∴ Pytania i odpowiedzi
  ∴ Rozstrzygni?cia przetargów
  Dane publiczne
  Kontrole w Spó?ce
  ∴ Pa?stwowa Inspekcja Pracy
  ∴ Sanepid
  ∴ ZUS
  ∴ Stra? po?arna
  Spó?ka
  ∴ Organy spó?ki
  ∴ Status spó?ki
  Oferty pracy
  ∴ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarz?du
  Kontakt
  RODO
  ∴ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacje postawowe

Siedziba Spó?ki:
MEC Sp. z o.o. w Mr?gowie
os. Parkowe 2, 11-700 Mr?gowo

- NIP 742-000-06-48
- REGON 510031017
- Numer KRS 0000082783


- Kapita? zak?adowy 4.819.900 ,-


- Konto bankowe 19 1020 3639 0000 8302 0058 0936
- Kontakt:


Adres Spó?ki:
os. Parkowe 2, 11-700 Mr?gowo
Telefon:
89 741-69 -36
Faks:
89 741-65-94


e-mail: biuro@mec.mragowo.pl
www:www.mec.mragowo.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stefan Zaniuk
adres poczty elektronicznej: szaniuk@mec.mragowo.pl
telefon 897416936
______________________________________________________________________________

 


Dokument utworzył(-a):  Zbigniew Kasza?owicz  (13.01.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Zbigniew Kasza?owicz  (13.01.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemys?aw Budzy?ski  (12.02.2020)
Dokument modyfikował(-a):  Przemys?aw Budzy?ski  (12.02.2020)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
1740104 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^